Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2017


O. Ceny
Tab. O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v krajích ČR Excel PDF
Tab. O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků v krajích ČR Excel PDF
Graf č. O.6 Cena kravského mléka podle krajů ČR PNG

Zveřejněno dne: 04.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.