Nová verze interaktivního porovnání našich krajů

 

21. května 2020

Jaká je kvalita života obyvatel čtrnácti krajů Česka, zjistíte pomocí 34 statistických ukazatelů, které Český statistický úřad prezentuje na svém webu v části zaměřené na regionální statistiky. Aktualizovaná verze „Porovnání krajů má opět podobu atraktivních, dynamických grafů s názornými animacemi.

Míra nezaměstnanosti, medián mezd, množství oxidu uhelnatého ve vzduchu nebo naděje dožití patří mezi ukazatele, které společně s dalšími vybranými ukazateli z demografické, sociální a ekonomické statistiky či ze statistiky životního prostředí slouží k porovnávání vývoje našich regionů. Ukazatele je možno zobrazit ve třech typech dynamických grafů. Přestože každý z nich nabízí trochu jiný pohled na vývojové trendy vybraných ukazatelů, mají jedno společné, a to je názornost.

Nově uživatel může vybírat a kombinovat statistické ukazatele napříč všemi čtyřmi oblastmi, což rozšiřuje možnosti srovnávání postavení a vývoje krajů, a zároveň se aplikace stává pro uživatele přehlednější.

Graf „Pořadí krajů“ ukazuje nejen vývoj pořadí krajů ve vybraném ukazateli, ale také velikost rozdílů mezi regiony. Graf „Vývoj“ přináší informace o změnách v jednotlivých krajích. Přitom oba umožňují volbu kritérií ke zvýraznění oblasti, která uživatele nejvíce zajímá, a nastavení barev k posouzení významnosti jevu. „Analytický bublinový graf“ dovoluje posuzovat vztahy více faktorů najednou. Dává možnost vybírat různé ukazatele na vodorovnou a svislou osu či porovnávat další parametry z pohledu velikosti a barvy bubliny příslušného kraje.

Všechny hodnoty zobrazovaných informací jsou navíc dostupné v přiložených tabulkách, k dispozici je také stručná metodika. K bližšímu seznámení s možnostmi nastavení grafů a práce s nimi slouží statická a video nápověda pod odkazem Nápověda – Ovládání grafů.

Tato aplikace byla nově zařazena jako specifický výstup do Katalogu produktů ČSÚ na rok 2020 s předem stanovenými termíny postupné aktualizace disponibilními daty za rok 2019 (21. 5. 2020, 10. 9. 2020 a 20. 1. 2021). Dynamické grafy, stejně jako  další uvedené informace, jsou rovněž k dispozici na webu Českého statistického úřadu v sekci Regionální statistiky.

 

  • oznameni_200521_porovnani_kraju.docx