Nová data pro Územně analytické podklady a Místní akční skupiny

 

30. června 2015

Český statistický úřad poskytuje jako každý rok k 30. 6. aktualizované sady dat pro Územně analytické podklady podle stavebního zákona. K dispozici jsou také nová data pro Místní akční skupiny za obce včetně číselníku - celkem 182 MAS v České republice. Součástí souborů jsou metodické vysvětlivky.

Územně analytické podklady

Místní akční skupiny


Kontakt:
Informační služby - krajské správy ČSÚ