Newsletter - 47/2014

 

28. listopadu 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
24. 11. Konjunkturální průzkum (listopad 2014)
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 1,3 bodu.
24. 11. Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry (listopad 2014)
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 11. Demografická příručka (2013)
Údaje o populačních procesech a demografické struktuře obyvatelstva na území České republiky v dlouhodobých časových řadách. Součástí publikace jsou rovněž vybraná data ze sčítání lidu, domů a bytů v časových řadách a mezinárodní srovnání.
24. 11. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice (září 2014)
Vývozní ceny klesly v září o 0,5 %. Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Dovozní ceny se v září nezměnily a směnné relace se snížily na hodnotu 99,5 %.
25. 11. Indexy cen průmyslových výrobců (říjen 2014)
Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly o 0,4 %. Snížily se zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 4,8 %, ceny potravinářských výrobků klesly o 0,9 %.
25. 11. Indexy cen zemědělských výrobců (říjen 2014)
Ceny výrobců v zemědělství se za říjen 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 3,9 %. U čerstvé zeleniny bylo vykázáno snížení cen o 8,5 %, ovoce vykázalo rovněž snížení a to o 20,3 %.
25. 11. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (říjen 2014)
Index cen tržních služeb v podnikatelské sféře se v říjnu ve srovnání s minulým měsícem zvýšil o 0,2 %. Vzrostly zejména ceny reklamních služeb a průzkumu trhu o 3,1 %. Mírně klesly ceny pozemní a potrubní dopravy o 0,5 %.
25. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění (říjen 2014)
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,2 %. %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny piva o 1,0 %, lihovin a tabáku shodně o 0,3 %, zatímco ceny vína klesly o 1,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly v říjnu vyšší než v září zejména ceny chleba o 1,2 %, vajec o 4,3 %, mléka o 2,5 %, jogurtů o 4,6 %, olejů a tuků o 1,6 %, nečokoládových cukrovinek o 2,7 %.
26. 11. Statistická ročenka České republiky 2014
Aktuální číselný portrét České republiky prezentuje na 816 stránkách podrobný statistický pohled na ekonomický, demografický a sociální vývoj.
28. 11. Úplné náklady práce (2013)
Hodinové náklady práce v roce 2013 dosáhly 239 Kč. V třídění podle sekce CZ-NACE se pohybovaly od 128 Kč v sekci Ubytování, stravování a pohostinství do 438 Kč v sekci Peněžnictví a pojišťovnictví.
28. 11. Čtvrtletní národní účty – vybrané ukazatele (3. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 11. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost (3. čtvrtletí 2014)
Zaměstnanost v pojetí národních účtů po očištění o vliv sezónnosti ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,5 % a mezičtvrtletně o 0,2 %. Ve 3. čtvrtletí bylo v národním hospodářství zaměstnáno 5,1 mil. osob.
28. 11. Tvorba a užití HDP (3. čtvrtletí 2014)
Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,4 %.
28. 11. Komentář: HDP – stvrzené oživování české ekonomiky
Letošní třetí čtvrtletí potvrdilo dosavadní pololetní vývoj - růst české ekonomiky je stabilní, rychlejší než v úhrnu za EU a s relativně pevnými základy, soudíme-li na ně z temp investic do fixního kapitálu a investic do zásob na vstupech. Co nás čeká dál?
28. 11. Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích – definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013
Pravidelná aktualizace časových řad – regionální pohled.
28. 11. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (říjen 2014)
Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15–64letých) očištěná od sezónních vlivů v říjnu 2014 dosáhla 69,6 % a oproti říjnu 2013 se zvýšila o 1,5 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v říjnu letošního roku 5,8 % a meziročně se snížila o 1,1 procentního bodu.
28. 11. Regionalizace dojížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání lidu 2011
V České republice existuje 17 dojížďkových regionů s více než 100 tisíci obyvateli. Největším z nich je region Prahy integrující 436 obcí s téměř 1,8 mil. obyvatel. Kromě krajských měst vytvářejí regiony nad 100 tis. obyvatel i města Opava, Mladá Boleslav, Teplice, Třinec a Jihlava.
28. 11. Mladí lidé po ukončení studia na trhu práce
Obecně nejmenší problémy vstoupit na trh práce mají vysokoškoláci, kde se pravděpodobnost nezaměstnanosti v krátkém období po ukončení studia pohybuje kolem hranice 15 %, u osob se středním vzděláním bez maturity se jedná o hodnoty kolem hranice 30 % a u osob se základním vzděláním dosahuje pravděpodobnost nezaměstnanosti hranice 80 %.

Na příští týden připravujeme:
1. 12. Spotřeba potravin (2013)
1. 12. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (říjen 2014)
1. 12. Postavení primárního sektoru v ekonomice ČR
2. 12. Tisková konference: Češi a internet v roce 2014
4. 12. Vývoj mezd zaměstnanců (3. čtvrtletí 2014)
4. 12. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty (3. čtvrtletí 2014
4. 12. Průměrné mzdy (3. čtvrtletí 2014)
5. 12. Indexy tržeb v maloobchodě (říjen 2014)
5. 12. Maloobchod (říjen 2014)
5. 12. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (říjen 2014)
5. 12. Služby - měsíční indexy tržeb (říjen 2014)
5. 12. Porážky hospodářských zvířat (říjen 2014)
5. 12. Statistika&My (listopad/prosinec 2014)

Informace ze světa:
25. 11. Eurostat: Příčina úmrtí u čtvrtiny zemřelých v EU: rakovina
27. 11. FAO: Rodinné farmy produkují 80 procent potravin (ve finančním vyjádření)


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10