Newsletter - 46/2014

 

21. listopadu 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
18. 11. Indexy cen výrobců – měsíční (říjen 2014)
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,1 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 %. U cen stavebních prací došlo k nárůstu o 0,1 % a ceny tržních služeb se zvýšily o 0,2 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 3,9 % a průmyslových výrobců o 0,3 %. Ceny stavebních prací a tržních služeb byly shodně vyšší o 0,8 %.
18. 11. Indexy cen vývozu a dovozu (září 2014)
V září 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,5 %, dovozní ceny se nezměnily, směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,9 %, dovozní ceny o 3,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 %.
18. 11. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě (3. čtvrtletí 2014)
Kurzový vliv ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně působil na zvýšení cen dovozu a vývozu, bez kurzového vlivu ceny zahraničního obchodu klesaly. Vývozní ceny se ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšily o 4,7 %, dovozní ceny ve 3. čtvrtletí 2014 vzrostly o 2,8 %.
18. 11. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby (3. čtvrtletí 2014)
Ve 3. čtvrtletí 2014 ceny stavebních prací a děl proti předchozímu období vzrostly o 0,3 %.
18. 11. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2005=100) (3. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časových řad.

Na příští týden připravujeme:
24. 11. Konjunkturální průzkum (listopad 2014)
24. 11. Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry (listopad 2014)
24. 11. Demografická příručka (2013)
24. 11. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice (září 2014)
25. 11. Indexy cen průmyslových výrobců (říjen 2014)
25. 11. Indexy cen zemědělských výrobců (říjen 2014)
25. 11. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (říjen 2014)
25. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění (říjen 2014)
26. 11. Statistická ročenka České republiky 2014
27. 11. Tisková konference: Mladí lidé na trhu práce
28. 11. Úplné náklady práce (2013)
28. 11. Čtvrtletní národní účty – vybrané ukazatele (3. čtvrtletí 2014)
28. 11. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost (3. čtvrtletí 2014)
28. 11. Tvorba a užití HDP (3. čtvrtletí 2014)
28. 11. Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích – definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013
28. 11. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (říjen 2014)
28. 11. Regionalizace dojížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání lidu 2011
28. 11. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) v ČR (2013)
28. 11. Ukazatele výzkumu a vývoje (2013)
28. 11. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (2014)
28. 11. Atlas sčítání 2011

Informace ze světa:
17. 11. Eurostat: Zahraniční obchod zemí eurozóny skončil v září 2014 v přebytku 18,5 bil. eur
18. 11. Eurostat: V roce 2012 získalo občanství některého ze států Unie 820 tis. osob
18. 11. Destatis: Statistická ročenka Německa 2014


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10