Newsletter - 45/2014

 

14. listopadu 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
10. 11. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (říjen 2014)
V průmyslu se v říjnu hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se také mírně zvýšilo, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Výrobní kapacity využívali respondenti v průměru na 85,2, %.
10. 11. Ropa, ropné produkty a zemní plyn (leden až srpen 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
10. 11. Indexy spotřebitelských cen – inflace (říjen 2014)
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,2 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září, tj. o 0,7 %.
11. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – základní členění (říjen 2014)
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 0,7 %. Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše byl však v říjnu rozdílný. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle doprava. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zrychlil meziroční růst cen v říjnu zejména u ryb, vajec, mléka, jogurtů a ovoce.
11. 11. Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA – čtvrtletní údaje (3. čtvrtletí 2014)
Pravidelná doplnění časových řad.
11. 11. Využití internetového prodeje v maloobchodě
Zatímco v roce 2007 nakoupilo přes internet 15 % šetřené populace, v roce 2010 to bylo již 25 % a v roce 2013 již přes 34 %, přičemž 50 % byli mladí lidé ve věku 16 až 34 let. V posledních 12 měsících se nejčastěji přes internet nakupovalo oblečení, obuv a módní doplňky (47 %).
14. 11. Předběžný odhad HDP (3. čtvrtletí 2014)
Hrubý domácí produkt vzrostl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,3 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %.
14. 11. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech (2013)
Údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají na území České republiky trvalé bydliště, a to bez ohledu na jejich státní občanství. Názvy příčin nemocí jsou v souladu s 10. revizí MKN členěny do 20 kapitol, z nichž prvních 18 zahrnuje zemřelé na vnitřní příčiny (zemřelé následkem nemoci či tělesné vady) a poslední dvě kapitoly zemřelé na vnější příčiny (zemřelé následkem úrazu, otravy, sebepoškození apod.).
14. 11. Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (3. čtvrtletí 2014)
K poklesu cen vstupů do zemědělství ve 3. čtvrtletí 2014 nejvyšší mírou přispěl pokles cen elektřiny (o11,3 %), krmiv (o 5,7 %) a cen paliv na topení (o 4,5 %). Méně klesly ceny umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 2,4 %). Naopak vzrostly ceny chemických prostředků a pesticidů (o 5,9 %) a ceny služeb pro zemědělství (o 3,4%).

Na příští týden připravujeme:
18. 11. Indexy cen výrobců – měsíční (říjen 2014)
18. 11. Indexy cen vývozu a dovozu (září 2014)
18. 11. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě (3. čtvrtletí 2014)
18. 11. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby (3. čtvrtletí 2014)
18. 11. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2005=100) (3. čtvrtletí 2014)

Informace ze světa:
10. 11. Statistics Norway: Imigranti ve Skandinávii
12. 11. Eurostat: Průmyslová produkce ve státech EU vzrostla v srpnu 2014 meziměsíčně o 0,6 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10