Newsletter - 44/2014

 

7. listopadu 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
3. 11. Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma (3. čtvrtletí 2014)
Pokles zaměstnanosti v zemědělství a průmyslu byl v uplynulých dvaceti letech kompenzován nárůstem počtu pracujících v odvětvích služeb. V porovnání s řadou vyspělých zemí EU však podíl zaměstnanosti v některých službách, zejména ve zdravotnictví a sociální péči, v naší republice stále zaostává.
3. 11. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (3. čtvrtletí 2014)
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 41,3 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 69,3 % a meziročně vzrostla o 1,3 procentního bodu.
4. 11. Porážky hospodářských zvířat (září 2014)
Výsledky měsíčního šetření o porážkách hospodářských zvířat. Výkaz předkládají všechny registrované provozy porážek v České republice bez ohledu na výrobní kapacitu. Porážky zahrnují všechna jatečná zvířata bez ohledu na to, zda jsou tuzemského původu nebo byla dovezena ze zahraničí.
4. 11. Indexy cen v lesnictví – surové dříví (3. čtvrtletí 2014)
Pravidelná čtvrtletní aktualizace.
5. 11. Maloobchod (září 2014)
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v září reálně meziměsíčně o 0,3 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 4,5 %. Nejvyšší růst zaznamenal prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 22,6 %) a specializovaný maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením (o 20,8 %).
6. 11. Stavebnictví (září 2014)
Stavební produkce v září 2014 vzrostla meziročně reálně o 9,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,5 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 27,6 %. Bylo zahájeno meziročně o 7,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 6,7 % bytů méně.
6. 11. Analýza: Stavebnictví na vzestupu?
Stavebnictví v ČR dosáhlo vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby klesá. Dosavadní vývoj v roce 2014 zatím přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce vzrostl od počátku roku do konce září o 3,9 %.
6. 11. Průmysl (září 2014)
Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 8,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,6 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 4,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 15,0 %.
6. 11. Zahraniční obchod (září 2014)
Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, který byl meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší.
7. 11. Cestovní ruch (3. čtvrtletí 2014)
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 0,8 %. Počet nocí strávených domácími návštěvníky klesl o 2,8 %, avšak u cizinců se zvýšil o 1,7 %. Celkově v tomto období přijelo o 2,0 % více hostů, zahraničních o 4,2 %, počet domácích turistů se meziročně nezměnil.
7. 11. Služby (3. čtvrtletí 2014)
Ve 3. čtvrtletí klesly sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně o 0,1 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 0,3 %, bez očištění o 0,9 %. Na celkový vývoj měl největší vliv růst tržeb v dopravě a skladování.

Na příští týden připravujeme:
10. 11. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (říjen 2014)
10. 11. Ropa, ropné produkty a zemní plyn (leden až srpen 2014)
10. 11. Indexy spotřebitelských cen – inflace (říjen 2014)
11. 11. Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA – čtvrtletní údaje (3. čtvrtletí 2014)
11. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – základní členění (říjen 2014)
11. 11. Využití internetového prodeje v maloobchodě
14. 11. Předběžný odhad HDP (3. čtvrtletí 2014)
14. 11. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech (2013)
14. 11. Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (3. čtvrtletí 2014)

Informace ze světa:
3. 11. Istat: Italský statistický úřad očekává v letošním roce pokles HDP o 0,3 %
4. 11. Eurostat: Každý čtvrtý obyvatel EU byl v roce 2013 ohrožen chudobou či sociálním vyloučením
5. 11. Destatis: Polovina obyvatel Německa má nadváhu
6. 11. Statistics Norway: Nezaměstnanost mezi imigranty meziročně vzrostla


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10