Newsletter - 43/2014

 

31. října 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
27. 10. Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu
Bezpečnost silničního provozu v České republice se postupně zlepšuje. Mezi roky 2007 a 2013 se počet obětí silničních dopravních nehod snížil téměř o polovinu. Těžce zraněných pak ubylo 30 %. Přesto však ČR patřila v roce 2013 ke třetině zemí EU s nejvyšší mírou silniční nehodovosti.
27. 10. Síť vybraných zařízení sociální péče (2013)
Počet klientů pobytových sociálních služeb se v roce 2013 zvýšil meziročně o 1,8 tis. osob na 76,5 tis. Téměř polovina z nich využívala celoroční či týdenní pobyty v domovech pro seniory.
27. 10. Vybrané údaje o sociálním zabezpečení (1. pololetí 2014)
V červnu 2014 pobíralo sirotčí důchod téměř 46 tis. osob.
27. 10. Indexy cen průmyslových výrobců (září 2014)
V meziměsíčním srovnání významněji klesly ceny mléčných výrobků o 1,2 %, průmyslových krmiv o 2,1 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,9 %. Naopak ceny nápojů se zvýšily o 0,8 %.
27. 10. Indexy cen zemědělských výrobců (září 2014)
Ceny čerstvé zeleniny v září 2014 meziročně klesly o 13,2 %, ceny ovoce se snížily o 6,0 %.
27. 10. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (září 2014)
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ceny tržních služeb v září 2014 vzrostly o 0,8 %. Zvýšily se především ceny za finanční služby.
27. 10. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice (srpen 2014)
Vývozní i dovozní ceny rostly v srpnu meziměsíčně o 0,7 %.
27. 10. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění (září 2014)
Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle rekreace a kultura.
29. 10. Postavení českého trhu práce v rámci EU (2. čtvrtletí 2014)
Míra zaměstnanosti 20–64letých mužů v České republice druhá nejvyšší (82,1 %) mezi zeměmi Evropské unie. Míra zaměstnanosti žen (63,4 %) byla mírně nad unijním průměrem (63,5 %).
30. 10. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz (1. pololetí 2014)
Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti celkem se meziročně snížil z 754,6 tis. případů v 1. pololetí 2013 na 664,1 tis. případů v 1. pololetí 2014. V tomto počtu bylo zahrnuto 579,3 tis. případů pracovní neschopnosti pro nemoc, 22,2 tis. případů pro pracovní úraz a 62,6 tis. případů ostatních úrazů.
30. 10. Zahraniční obchod ČR – 10 let od vstupu do EU (2004–2013)
Retrospektivní publikace popisuje zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží z různých pohledů. Údaje uvedené v tabulkách jsou definitivní, všechna období v představené datové sadě jsou uzavřená a statistická data se tak již nebudou měnit.
30. 10. Tisková konference: Podnikové a komunální odpady
Více než polovina komunálního odpadu končí na skládkách. Největší množství komunálního odpadu na osobu vyprodukovali obyvatelé Středočeského kraje (372 kg), v Plzeňském kraji připadlo v roce 2013 na jednoho obyvatele pouze 231 kg komunálního odpadu.
31. 10. Dluh sektoru vládních institucí (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
31. 10. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí (2013)
Pravidelná aktualizace časové řady.
31. 10. Finanční účty sektoru vládních institucí (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
31. 10. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
31. 10. Daně a sociální příspěvky (2013)
Pravidelná aktualizace časové řady.
31. 10. Satelitní účet neziskových institucí (2012)
Pravidelná aktualizace časové řady.
31. 10. Demografická ročenka České republiky (2013)
Informace o počtu narozených, zemřelých, sňatků, rozvodů, potratů a o počtech přistěhovalých a vystěhovalých tříděné nejen podle územního hlediska a věku a pohlaví, ale i podle mnoha dalších kritérií.
31. 10. Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (2013)
Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem doplňuje řadu vydávaných demografických ročenek za jednotlivé územní a správní jednotky.
31. 10. Výroba vybraných výrobků v průmyslu (2013)
Výsledky statistiky produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb zjišťované na ročním výkazu Prům 2 – 01, který vyplňují všechny podniky (právnické a fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností a s počtem zaměstnanců 20 a více.
31. 10. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (září 2014)
V září 2014 dosáhla míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15–64letých) očištěná od sezónních vlivů 69,2 % a oproti září 2013 se zvýšila o 1,5 procentního bodu.
31. 10. Zemědělství (3. čtvrtletí 2014)
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu s živými zvířaty v období od června do srpna 2014 bylo dosaženo přebytku obchodní bilance u všech tří druhů, u skotu 15 576 tun, u prasat 1 886 tun a drůbeže 9 875 tun.

Na příští týden připravujeme:
3. 11. Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma (3. čtvrtletí 2014)
3. 11. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (3. čtvrtletí 2014)
4. 11. Porážky hospodářských zvířat (září 2014)
4. 11. Indexy cen v lesnictví – surové dříví (3. čtvrtletí 2014)
5. 11. Maloobchod (září 2014)
6. 11. Stavebnictví (září 2014)
6. 11. Průmysl (září 2014)
6. 11. Zahraniční obchod (září 2014)
7. 11. Cestovní ruch (3. čtvrtletí 2014)
7. 11. Služby (3. čtvrtletí 2014)

Informace ze světa:
27. 10. Eurostat: Míra obchodních investic zůstala v eurozóně ve 2. čtvrtletí 2014 stabilní
29. 10. Destatis: Počet operačních zákroků mezi lety 2005 a 2013 vzrostl o 30 %
30. 10. Statistics Norway: Dívky mají ve škole lepší známky než chlapci


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10