Newsletter - 42/2014

 

24. října 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
22. 10. Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí (2010–13)
V roce 2013 se deficit sektoru vládních institucí snížil na 1,3 % HDP. Dluh sektoru vládních institucí dosáhl 45,7 % HDP.
23. 10. Výzkum a vývoj v roce 2013
V roce 2013 výdaje na výzkum a vývoj (VaV) potvrdily trend trvalého růstu, i když meziročně rostly pomaleji než ve dvou předcházejících letech. Podíl těchto výdajů na HDP, tzv. intenzita výzkumu a vývoje, byl poprvé vyšší než např. ve Velké Británii nebo Irsku. Na rozdíl od předchozích let se na růstu výdajů na VaV podílely z velké části podnikatelské zdroje.
24. 10. Konjunkturální průzkum (říjen 2014)
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se v meziměsíčním srovnání zvýšil již potřetí za sebou o 0,4 bodu.
24. 10. Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry (říjen 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.

Na příští týden připravujeme:
27. 10. Indexy cen průmyslových výrobců (září 2014)
27. 10. Indexy cen zemědělských výrobců (září 2014)
27. 10. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (září 2014)
27. 10. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice (srpen 2014)
27. 10. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění (září 2014)
29. 10. Postavení českého trhu práce v rámci EU (2. čtvrtletí 2014)
30. 10. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz (1. pololetí 2014)
30. 10. Zahraniční obchod ČR (2004–2013)
30. 10. Tisková konference: Nakládání s komunálním odpadem
31. 10. Dluh sektoru vládních institucí (2. čtvrtletí 2014)
31. 10. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí (2013)
31. 10. Finanční účty sektoru vládních institucí (2. čtvrtletí 2014)
31. 10. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí (2. čtvrtletí 2014)
31. 10. Daně a sociální příspěvky (2013)
31. 10. Satelitní účet neziskových institucí (2012)
31. 10. Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (2013)
31. 10. Demografická ročenka České republiky (2013)
31. 10. Výroba vybraných výrobků v průmyslu (2013)
31. 10. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (září 2014)
31. 10. Zemědělství (3. čtvrtletí 2014)
31. 10. Okresy České republiky (2013)

Informace ze světa:
20. 10. Destatis: Nesezdané páry tvoří pouze desetinu rodin s dětmi, 70 % rodičů jsou manželé
22. 10. Eurostat: Země EU28 v roce 2013 vydaly 2,3 mil. povolení k pobytu osobám ze zemí mimo EU28
22. 10. WHO: V roce 2013 na světě onemocnělo tuberkulózou 9 mil. osob
23. 10. OECD: Švýcarsko by mělo více podporovat zaměstnanost starších žen
23. 10. Eurostat: Vládní dluh v EU28 vzrostl ve 2. čtvrletí 2014 na 87,0 % HDP


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10