Newsletter - 41/2014

 

17. října 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
14. 10. Odhady sklizní (září 2014)
Mimořádně úrodný rok pro obiloviny, řepku i brambory. Očekávaná produkce máku meziročně vzrostla dokonce o dvě třetiny (67,0 %) díky třetinovému nárůstu osevní plochy a výraznému navýšení odhadovaného výnosu z jednoho hektaru.
15. 10. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
15. 10. Organizační statistika (3. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
15. 10. Souhrnný zemědělský účet (2013)
Pravidelná aktualizace časové řady.
15. 10. Statistika&My (říjen 2014)
Tématem říjnového čísla časopisu Statistika&My je průmysl. Český průmysl je „náš“ jen z poloviny. Dvě pojetí zahraničního obchodu – přeshraniční a národní poskytují odlišný obrázek o zahraničně obchodních vztazích české ekonomiky. Prezident republiky ocenil práci statistiků. Rozhovor se statistikem a prorektorem Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem o současné podobě podpory statistické gramotnosti v ČR. V hlavní roli při příštím sčítání lidu budou administrativní zdroje dat. Z Východu dovážíme alkohol a ryby, z Jižní Ameriky maso. Podniky si více konkurují při hledání zaměstnanců. V informatice jsou ženy v menšině.
16. 10. Indexy cen výrobců (září 2014)
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,4 % a průmyslových výrobců o 0,3 %. Ceny stavebních prací vzrostly o 0,1 % a tržních služeb o 0,9 %.
16. 10. Indexy cen vývozu a dovozu (srpen 2014)
V srpnu 2014 vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně vzrostly o 0,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 5,3 %, dovozní ceny o 3,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,9 %.
17. 10. Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností (2013)
Časová řada počtu demografických událostí v obcích s rozšířenou působností v letech 2004–2013.
17. 10. Vybrané finanční ukazatele v průmyslu (1. pololetí 2014)
Celkové výkony v průmyslu v 1. pololetí 2014 meziročně vzrostly v běžných cenách o 7,5 % na 2 470,4 mld. Kč. Výkonová spotřeba v 1. pololetí 2014 byla meziročně vyšší o 6,2 % a přidaná hodnota v průmyslu celkem vzrostla o 11,7 %.

Na příští týden připravujeme:
22. 10. Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí (2010–13)
23. 10. Tisková konference: Výzkum a vývoj v roce 2013
24. 10. Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry (říjen 2014)
24. 10. Konjunkturální průzkum (říjen 2014)

Informace ze světa:
14. 10. Eurostat: Průmyslová produkce v EU28 v srpnu 2014 meziměsíčně poklesla o 1,4 %
15. 10. ILO: Nezaměstnanost v Latinské Americe se snížila o 6 %
16. 10. Statistics Norway: Spotřeba alkoholu v 1. pololetí 2014 meziročně poklesla o 5 %
16. 10. Eurostat: V září v eurozóně poklesla míra inflace meziročně o 0,1 p. b. na 0,3 %
16. 10. Eurostat: Obchodní bilance zemí eurozóny a zbytku světa skončila v srpnu opět přebytkem


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10