Newsletter - 40/2014

 

10. října 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
6. 10. Maloobchod (srpen 2014)
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v srpnu reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 4,4 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 2,7 % nejvíce přispěl prodej motorových vozidel a nepotravinářského zboží.
6. 10. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (srpen 2014)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 10. Služby - měsíční indexy tržeb (srpen 2014)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 10. Porážky hospodářských zvířat (srpen 2014)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 10. Index nabídkových cen bytů (3. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10. Stavebnictví (srpen 2014)
Stavební produkce v srpnu 2014 klesla meziročně reálně o 0,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,9 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota rostla o 14,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 8,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 10,6 % bytů více.
7. 10. Průmysl (srpen 2014)
Průmyslová produkce v srpnu meziročně klesla reálně o 5,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 3,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,4 %.
7. 10. Zahraniční obchod (srpen 2014)
Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 1,5 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší.
7. 10. Tisková zpráva: Prezident vyzdvihl význam práce statistiků
Prezident republiky Miloš Zeman dnes navštívil Český statistický úřad. V doprovodu předsedkyně Ivy Ritschelové se mimo jiné seznámil s přípravami na zpracování a zveřejnění výsledků komunálních a senátních voleb. Od roku 2004, kdy ČSÚ po povodních přesídlil do moderní budovy v Praze 10, se jedná o druhou návštěvu hlavy státu v centrále statistiků.
8. 10. Roste výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
Za posledních dvacet let došlo k výraznému útlumu výroby elektřiny z uhlí ve prospěch výroby elektřiny z jádra a obnovitelných zdrojů. Z hlediska prvotních energetických zdrojů posiluje využití elektřiny a tepla, plynných a kapalných paliv na úkor tuhých paliv. (Prezentace a zpráva z tiskové konference.)
9. 10. Indexy spotřebitelských cen - inflace (září 2014)
Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 0,7 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v srpnu a nejvíce od počátku letošního roku.
9. 10. Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2014
Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla ve 3. čtvrtletí 2014 proti 2. čtvrtletí 2014 o 0,1 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 3. čtvrtletí 2014 o 0,6 %, což je o 0,4 procentního bodu více než ve 2. čtvrtletí.
10. 10. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (září 2014)
Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců se oproti srpnu zvýšila.
10. 10. Životní pohoda českých obyvatel
Z výsledků šetření Životní podmínky vyplývá, že lidé v ČR jsou relativně spokojeni jak se svým životem jako celkem, tak s jeho vybranými oblastmi. Nejspokojenější jsou se svými osobními vztahy a s bydlením, naopak menší spokojenost vyjádřili se svou finanční situací.

Na příští týden připravujeme:
14. 10. Odhady sklizní (září 2014)
15. 10. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit (2. čtvrtletí 2014)
15. 10. Organizační statistika (3. čtvrtletí 2014)
15. 10. Souhrnný zemědělský účet (2013)
16. 10. Indexy cen výrobců (září 2014)
16. 10. Indexy cen vývozu a dovozu (srpen 2014)
17. 10. Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností (2013)
17. 10. Vybrané finanční ukazatele v průmyslu (1. pololetí 2014)

Informace ze světa:
6. 10. Eurostat: Statistický atlas regionů
8. 10. Destatis: Počet cestujích dálkovými autobusy vzrostl v roce 2013 meziročně o 180 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10