Newsletter - 39/2014

 

3. října 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
29. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
29. 9. Základní finanční ukazatele v maloobchodě (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
29. 9. Základní finanční ukazatele v tržních službách (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
29. 9. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky (2. čtvrtletí 2014)
Čtvrtletní, roční a výjimečně i měsíční časové řady ukazatelů zachycujících hospodářský a sociální vývoj ČR.
29. 9. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
30. 9. Výdaje na ochranu životního prostředí (2013)
Údaje o investičních a neinvestičních výdajích na ochranu životního prostředí a ekonomickém přínosu z aktivit na jeho ochranu.
30. 9. Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami v roce 2010 a 2014 (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování)
Přehled o termínech konání dodatečných, opakovaných a nových voleb, případně opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí a o jejich souhrnných výsledcích za období od listopadu 2010 do března 2014 a souhrnné výsledky předchozích řádných voleb do zastupitelstev obcí z října 2010.
30. 9. Demografická ročenka okresů (2013)
Publikace podává souhrnný statistický přehled o demografickém vývoji v jednotlivých okresech České republiky za období posledních deseti let v aktuálním územním vymezení.
30. 9. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (2. čtvrtletí 2014)
Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a o realizaci aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle mezinárodních definic ILO.
30. 9. Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013
V roce 2013 se hodnota produkce zemědělského odvětví zvýšila meziročně o 4,9 % na 128 223,1 mil. Kč. Na tomto vývoji se podílel růst rostlinné produkce o 6,0 % a živočišné produkce o 4,2 %.
30. 9. Energetická náročnost výroby vybraných výrobků (2013)
Výsledky zpracování statistického výkazu o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků za léta 1988 až 2012.
30. 9. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (srpen 2014)
Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15–64letých) očištěná od sezónních vlivů v srpnu 2014 dosáhla 68,8 % a proti srpnu 2013 se zvýšila o 1,0 procentního bodu.
30. 9. Transformační procesy v energetice (2013)
V první části publikace obsahuje bilance energetických pochodů zušlechťování paliv v roce 2013, druhá část se zaměřuje na samotnou energetiku.
30. 9. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (srpen 2014)
Ceny výrobců v zemědělství se za srpen 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 1,0 %; přitom bylo vykázáno snížení cen rostlinné výroby o 8,1 %. Ceny živočišné výroby byly vyšší o 6,7 %.
30. 9. Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování (2. čtvrtletí 2014)
Odvětví finančního zprostředkování vykázalo v 1. pololetí roku 2014 pokles průměrného počtu zaměstnanců ve fyzických osobách o 1,0 %. Průměrná mzda fyzických osob se meziročně zvýšila o 6,2 % na 50 500 Kč.
1. 10. Hlavní makroekonomické ukazatele
Přehledná aktualizace hlavních makroekonomických ukazatelů – vše v jedné tabulce.
1. 10. Deficit a dluh vládních institucí (2010–2013)
Deficit veřejných financí loni klesl na 1,3 procenta HDP.
1. 10. Čtvrtletní národní účty (2. čtvrtletí 2014)
Podle nového odhadu vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,5 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,3 %. Nový odhad je založen již na standardu ESA 2010 a revizi ročních národních účtů.
1. 10. Roční národní účty (1990–2013)
Pravidelná aktualizace časové řady. Přechod na novou metodiku ESA 2010.
3. 10. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady naturálních ukazatelů v osobní a nákladní dopravě.
3. 10. Statistický bulletin (1. až 2. čtvrtletí 2014) – hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Pravidelná čtvrtletní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech formou tabulek s metodickými vysvětlivkami. V tomto vydání jsou navíc doplněny vybrané údaje ze šetření Životní podmínky 2013.

Na příští týden připravujeme:
6. 10. Maloobchod (srpen 2014)
6. 10. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (srpen 2014)
6. 10. Služby - měsíční indexy tržeb (srpen 2014)
6. 10. Porážky hospodářských zvířat (srpen 2014)
6. 10. Index nabídkových cen bytů (3. čtvrtletí 2014)
7. 10. Stavebnictví (srpen 2014)
7. 10. Průmysl (srpen 2014)
7. 10. Zahraniční obchod (srpen 2014)
8. 10. Tisková konference: Energetika očima statistiky
9. 10. Indexy spotřebitelských cen - inflace (září 2014)
10. 10. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (září 2014)
10. 10. Licence (2013)

Informace ze světa:
30. 9. Eurostat: Inflace v zemích eurozóny v září 2014 meziročně klesla na 0,3 %
30. 9. Eurostat: Nezaměstnanost v EU byla v srpnu 10,1 %. Nejhůře je na tom Řecko: 27,0 %
30. 9. ILO: Na světě nedostává téměř polovina osob v důchodovém věku žádnou penzi


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.czNenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10