Newsletter - 38/2014

 

26. září 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
23. 9. Bilance rostlinných výrobků (první polovina 2014)
Na konci prvního pololetí 2014 činila zásoba obilovin celkem 374 tis. tun (největší zásoby jsou pšenice – 153 tis. tun), hrachu setého 2 tis. tun, brambor 4 tis. tun, cukrovky technické 17 tis. tun, řepky 3 tis. tun, máku 816 tun a slunečnice 2 tis. tun.
24. 9. Konjunkturální průzkum (září 2014)
Důvěra podnikatelů znovu mírně rostla, ale důvěra spotřebitelů nadále meziměsíčně klesala.
24. 9. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice (červenec 2014)
Ceny vývozu se v červenci 2014 zvýšily o 3,9 %, dovozní ceny rostly o 1,8 %.
25. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy (2. čtvrtletí 2014)
Ve 2. čtvrtletí 2014 dosáhla průměrná mzda zaměstnance 25 000 Kč. V nepodnikatelské sféře to bylo 24 695 Kč, v podnikatelské sféře pak 25 264 Kč.
25. 9. Indexy cen průmyslových výrobců (srpen 2014)
Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu meziměsíčně nezměnily. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,3 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,1 %, nápojů o 0,8 % a masa a masných výrobků o 0,6 %. Naopak vzrostly ceny pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,8 %.
25. 9. Indexy cen zemědělských výrobců (srpen 2014)
Ceny výrobců v zemědělství se za srpen 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 1,0 %; přitom bylo vykázáno snížení cen rostlinné výroby o 8,1 %. Ceny živočišné výroby byly vyšší o 6,7 %.
25. 9. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (srpen 2014)
Index cen tržních služeb v podnikatelské sféře se v srpnu ve srovnání s minulým měsícem zvýšil o 0,1 %. Vzrostly zejména ceny finančních služeb, kromě pojištění a penzijního financování, o 4,3 %.
25. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění (srpen 2014)
Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziročně zrychlil růst spotřebitelských cen v srpnu na 0,6 % z 0,5 % v červenci.
26. 9. Obyvatelstvo Plzeňského kraje (2013)
Věková struktura a počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v obcích, správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodech obcí s rozšířenou působností a v okresech Plzeňského kraje i v celém Plzeňském kraji.
26. 9. Zahraniční obchod České republiky (2013)
Růst zahraničního obchodu České republiky pokračoval i v roce 2013. V porovnání s předchozími třemi lety ale došlo k jeho zpomalení. Přebytek zahraničního obchodu (351,2 mld. Kč) byl nejvyšší od roku 2005, kdy zahraniční obchod České republiky poprvé od jejího vzniku zaznamenal kladnou bilanci.

Na příští týden připravujeme:
29. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (2. čtvrtletí 2014)
29. 9. Základní finanční ukazatele v maloobchodě (2. čtvrtletí 2014)
29. 9. Základní finanční ukazatele v tržních službách (2. čtvrtletí 2014)
29. 9. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky (2. čtvrtletí 2014)
29. 9. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR (2. čtvrtletí 2014)
30. 9. Výdaje na ochranu životního prostředí (2013)
30. 9. Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami v roce 2010 a 2014 (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování)
30. 9. Čtvrtletní národní účty (2. čtvrtletí 2014)
30. 9. Demografická ročenka okresů (2013)
30. 9. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (2. čtvrtletí 2014)
30. 9. Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013
30. 9. Spotřeba paliv a energie (2013)
30. 9. Energetická náročnost výroby vybraných výrobků (2013)
30. 9. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (srpen 2014)
30. 9. Transformační procesy v energetice (2013)
30. 9. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (srpen 2014)
30. 9. Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování (2. čtvrtletí 2014)
1. 10. Hlavní makroekonomické ukazatele
1. 10. Deficit a dluh vládních institucí (2010–2013)
1. 10. Čtvrtletní národní účty (2. čtvrtletí 2014)
1. 10. Briefing k aktuální Rychlé informaci Čtvrtletní národní účty (2. čtvrtletí 2014), které již budou spočítány podle nové metodiky ESA 2010. Podle této nové metodiky budou poprvé představena i data národních účtů za rok 2013.
1. 10. Roční národní účty (1990–2013)
3. 10. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní (2. čtvrtletí 2014)
3. 10. Statistický bulletin (1. až 2. čtvrtletí 2014) – hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

Informace ze světa:
23. 9. OSN: Počet nakažených virem Ebola vzroste do listopadu na 20 tis. osob
25. 9. Eurostat: Studium španělštiny je na vzestupu
25. 9. Statistics Sweden: Příjmová nerovnost mužů a žen se ve Švédsku snížila


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10