Newsletter - 37/2014

 

19. září 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
15. 9. Statistika&My (září 2014)
Vyjádření předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové ke služebnímu zákonu. Tématem zářijového čísla časopisu je zahraniční obchod. Statistiku zahraničního obchodu značně komplikuje globalizace. Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje ČR se sousedními státy. Vývozu i dovozu dominují osobní auta, počítače, diskové jednotky a mobilní telefony. Z výsledků Výběrového šetření pracovních sil je zřejmé, že těch, kteří pracují v Praze, ale bydlí jinde, přibývá. A bydlíme stále častěji ve vlastním, jak vyplývá z výsledků SLDB 2011. Odhadnout délku kariéry špičkových atletů je možné díky demografii sportu. Senioři přišli na chuť on-line bankovnictví. Zářijové číslo přináší rozhovor s Danou Drábovou a Radkem Špicarem.
15. 9. Demografie – revue pro výzkum populačního vývoje (č. 3/2014)
Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v ČR a v zemích EU. Česká a slovenská menšina ve výsledních SLDB 2011.
15. 9. Průmysl - zaměstnanost a mzdy (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace čtvrtletní časové řady.
15. 9. Vývoj ekonomiky České republiky (2. čtvrtletí 2014)
První polovina roku 2014 zastihla ekonomiku České republiky ve fázi solidního oživování, které přišlo po dvou letech trvající recese.
15. 9. Indexy realizovaných cen bytů (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace čtvrtletní časové řady. Údaje jsou pouze za hlavní město Prahu, a to z důvodu zatím nedostatečného počtu vykázaných cen bytů z ostatních měst ČR.
16. 9. Mimořádná revize národních účtů (tisková konference)
Ve středu 1. října 2014 zveřejní ČSÚ revidované národní účty České republiky od roku 1990 do současnosti v pojetí evropského standardu ESA 2010. Tato mimořádná revize ovlivní celý systém národních účtů, včetně hlavních makroagregátů – hrubého domácího produktu, hrubého národního důchodu a poměru dluhu a deficitu vládních institucí k HDP.
16. 9. Indexy cen výrobců (srpen 2014)
Pravidelná aktualizace měsíční časové řady.
16. 9. Indexy cen vývozu a dovozu (červenec 2014)
V červenci 2014 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, dovozní ceny se nezměnily a směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,9 %, dovozní ceny vzrostly o 1,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,1 %.

Na příští týden připravujeme:
23. 9. Bilance rostlinných výrobků (první polovina 2014)
24. 9. Konjunkturální průzkum (září 2014)
24. 9. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice (červenec 2014)
25. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy (2. čtvrtletí 2014)
25. 9. Indexy cen průmyslových výrobců (srpen 2014)
25. 9. Indexy cen zemědělských výrobců (srpen 2014)
25. 9. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (srpen 2014)
25. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění (srpen 2014)
26. 9. Obyvatelstvo Plzeňského kraje (2013)
26. 9. Zahraniční obchod České republiky (2013)

Informace ze světa:
16. 9. Eurostat: Hodinové náklady práce vzrostly v EU28 ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně o 1,2 %
16. 9. OSN: Každý devátý člověk na světě hladoví
17. 9. Eurostat: Meziroční inflace v srpnu 2014 zůstala v eurozóně stabilní: 0,4 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10