Newsletter - 36/2014

 

12. září 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
8. 9. Stavebnictví (červenec 2014)
Stavební produkce v červenci 2014 klesla meziročně reálně o 3,7 %. Stavební úřady vydaly o 2,8 % stavebních povolení více než ve stejném období předchozího roku a jejich orientační hodnota klesla o 2,2 %. Zahájených bytů bylo o 22,9 % více než v minulém červenci. Dokončeno bylo o 4,5 % bytů více.
8. 9. Průmysl (červenec 2014)
Průmyslová produkce v červenci meziročně reálně vzrostla o 8,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byl růst 6,0%. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 17,6 %.
8. 9. Zahraniční obchod (červenec 2014)
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 11,5 mld. Kč. To bylo o 6,6 mld. Kč více než ve stejném období předchozího roku.
9. 9. Odhady sklizně - operativní zpráva (k 15. 8. 2014)
Podle zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin ve výši 7 695 tis. tun při průměrném výnosu 5,91 t/ha. Sklizeň brambor (při započítání množství raných brambor odhadovaného v červenci) dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 26,97 t/ha celkem 647 tis. tun, tj. o 20,6 % více než byla skutečná sklizeň v loňském roce.
9. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace (srpen 2014)
Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziročně zrychlil růst spotřebitelských cen v srpnu na 0,6 % z 0,5 % v červenci.
10. 9. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (srpen 2014)
V průmyslu se v srpnu hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo. Jako špatnou hodnotí svou ekonomickou situaci 5,1 % respondentů, 36,5 % respondentů ji vidí jako dobrou a 58,4 % jako uspokojivou.
11. 9. Tisková konference: Demografický vývoj v krajích ČR
Demografické stárnutí probíhá ve všech krajích, stejně jako dlouhodobé zlepšování úmrtnosti či růst podílu dětí narozených mimo manželství. Na Moravě a na Vysočině lidé častěji uzavírají manželství a méně se rozvádějí.
11. 9. Pohyb obyvatelstva (2. čtvrtletí 2014)
V prvním pololetí letošního roku vzrostl počet obyvatel České republiky o 9,2 tis. na 10 521,6 tis. osob. Kladná byla bilance přirozené měny (1,3 tis. osob) i zahraničního stěhování (7,9 tis. osob).
11. 9. Vývoj obyvatelstva České republiky (2013)
Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 2013 snížil z o 3,7 tis. osob na 10 512,4 tis. osob. Obyvatel ubylo jak přirozenou měnou, tak zahraniční migrací.
12. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky (září 2014)
Pravidelná aktualizace měsíční časové řady.

Na příští týden připravujeme:
15. 9. Statistika&My (září 2014)
Vyjádření předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové ke služebnímu zákonu. Tématem zářijového čísla časopisu je zahraniční obchod. Statistiku zahraničního obchodu značně komplikuje globalizace. Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje ČR se sousedními státy. Vývozu i dovozu dominují osobní auta, počítače, diskové jednotky a mobilní telefony. Z výsledků Výběrového šetření pracovních sil je zřejmé, že těch, kteří pracují v Praze, ale bydlí jinde, přibývá. A bydlíme stále častěji ve vlastním, jak vyplývá z výsledků SLDB 2011. Odhadnout délku kariéry špičkových atletů je možné díky demografii sportu. Senioři přišli na chuť on-line bankovnictví. Zářijové číslo přináší rozhovor s Danou Drábovou a Radkem Špicarem.
15. 9. Demografie – revue pro výzkum populačního vývoje (č. 3/2014)
15. 9. Průmysl - zaměstnanost a mzdy (2. čtvrtletí 2014)
15. 9. Vývoj ekonomiky České republiky (2. čtvrtletí 2014)
15. 9. Indexy realizovaných cen bytů (2. čtvrtletí 2014)
16. 9. Tisková konference: Revize národních účtů ESA 2010 a platební bilance (pozvánka)
16. 9. Indexy cen výrobců (srpen 2014)
16. 9. Indexy cen vývozu a dovozu (červenec 2014)


Informace ze světa:
9. 9. OECD: Česko patří k zemím s nejnižším podílem osob bez vzdělání
10. 9. Eurostat: Turisté v zimě mířili do Španělska, Itálie a Rakouska. Populárním se stává Bulharsko
10. 9. Destatis: Desetina mladých ve věku 18–24 let nemá dostatečné vzdělání pro studium na VŠ
11. 9. Statistics Sweden: Zaměstnanost žen se zvýšila


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail:
press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10