Newsletter - 31/2014

 

8. srpna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z dalších organizací.

Vydali jsme:
4. 8. Vyjížďka ze Středočeského kraje výrazně ovlivňuje celkovou zaměstnanost v Praze
Tématem této čtvrtletní analýzy VŠPS byla dojížďka za prací. Intenzita mezikrajské dojížďky za prací je velmi odlišná. Vysoká je především mezi Prahou a velkou částí Středočeského kraje. V jiných krajích republiky tento typ pohybu za prací ovlivňuje zaměstnanost v krajích vyjížďky i dojížďky podstatně méně.
4. 8. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (2. čtvrtletí 2014)
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 9,2 tis. osob, míra zaměstnanosti 15–64letých dosáhla 68,7 % a meziročně vzrostla o 0,9 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně klesla o 0,7 procentního bodu a činila 6,1 %.
4. 8. Časová řada základních ukazatelů VŠPS (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
4. 8. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) (2. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady. Cena palivového dříví z listnatých stromů vzrostla ve 2. čtvrtletí meziročně o 8,6 %. U jehličnatých stromů byl zaznamenán nárůst ceny palivového dříví o 2,2 %.
5. 8. Maloobchod (červen 2014)
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v červnu 2014 reálně meziměsíčně o 2,5 %. Tržby rostly jak v motoristickém segmentu, tak i v samotném maloobchodě.
6. 8. Stavebnictví (červen 2014)
Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 45,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 14,7 % bytů více.
6. 8. Průmysl (červen 2014)
Průmyslová produkce v červnu meziročně vzrostla reálně o 8,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,6 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 15,8 %.
6. 8. Zahraniční obchod (červen 2014)
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,1 mld. Kč. To bylo o 4,1 mld. Kč více než v loňském roce.
7. 8. Cestovní ruch (2. čtvrtletí 2014)
Ve druhém čtvrtletí 2014 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 1,8 % a počet přenocování o 0,4 %. Domácích návštěvníků ubylo o 0,1 %, počet zahraničních se zvýšil o 3,4 %. Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně z Německa. Druhá nejpočetnější skupina zahraničních hostů – turisté z Ruska – zaznamenala meziroční pokles o 14,1 %. To představovalo úbytek 30,2 tisíc hostů.
7. 8. Služby (2. čtvrtletí 2014)
Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,7 %. Meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 0,1 %, stejně jako bez očištění. Na celkový vývoj měl největší vliv růst tržeb v dopravě a skladování a v administrativních a podpůrných činnostech.
7. 8. Výsledky chovu skotu (první polovina 2014)
Podle stavu k 30. červnu 2014 se počet skotu ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 21,8 tis. kusů, tj. o 1,6 %.

Na příští týden připravujeme:
11. 8. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (červenec 2014)
11. 8. Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA (2. čtvrtletí 2014)
11. 8. Indexy spotřebitelských cen - inflace (červenec 2014)
13. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva (k 15. 7. 2014)
14. 8. Předběžný odhad HDP (2. čtvrtletí 2014)
14. 8. Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (2. čtvrtletí 2014)
15. 8. Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře (2013)
15. 8. České stavebnictví v číslech (2013)
15. 8. Demografická ročenka měst (2013)
15. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky (srpen 2014)

Informace ze světa:
6. 8. OSN: Rozvojové země Asie a Pacifiku očekávají v letošním roce růst ekonomiky pod 6 %
7. 8. Statistics Norway: Ve 2. čtvrtletí 2014 se bytová výstavba v Norsku meziročně zvýšila o 10 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10