Newsletter - 30/2014

 

1. srpna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
29. 7. Postavení českého trhu práce v rámci EU (1. čtvrtletí 2014)
Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. V 1. čtvrtletí 2014 cílovou úroveň 75% zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let překonaly celkem čtyři státy (Švédsko, Německo, Spojené království a Nizozemsko). Mezi země, kde došlo k nadprůměrnému meziročnímu nárůstu míry zaměstnanosti, patřila i Česká republika. Míra zaměstnanosti v ČR (72,7 %) převyšovala průměr EU28 o 4,3 procentní body.
30. 7. Zemědělství (2. čtvrtletí 2014)
Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2014 dosáhla 114 468 tun a byla meziročně vyšší u všech druhů. Ceny zemědělských výrobců klesly meziročně u jatečného skotu (−2,5 %) a kuřat (−5,3 %), vyšší byly u jatečných prasat (+3,9 %) a mléka (+19,1 %).
30. 7. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (červen 2014)
Ceny výrobců v zemědělství se za červen 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 2,8 %. U rostlinné výroby došlo k polesu o 11,6 %. Ceny živočišné výroby byly vyšší o 8,6 %.
31. 7. Volby do Evropského parlamentu 2014 - Liberecký kraj
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v jednotlivých obcích Libereckého kraje.
31. 7. Trh práce v ČR - časové řady (1993 až 2013)
Pravidelná roční aktualizace časových řad.
31. 7. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (červen 2014)
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červnu letošního roku 6,2 % a meziročně se snížila o 0,6 procentního bodu.
31. 7. Domovní a bytový fond podle výsledků sčítání lidu (2011)
K 26. 3. 2011 bylo sečteno přes 2 158 tisíc domů (téměř o 10 % více než v roce 2001). Z nich bylo 83 % domů obydlených a 17 % neobydlených. Na 1 000 obyvatel připadalo v průměru 207 domů. Bytový fond zahrnoval přes 4 756 tisíc bytů – o 9 % více ve srovnání s rokem 2001. Při posledním sčítání tak na 1 000 obyvatel připadalo již 456 bytů. Podíl obydlených bytů v roce 2011 dosáhl 86 %.
31. 7. Školy a školská zařízení 2013/2014
Informace o počtech dětí, žáků a studentů v jednotlivých typech škol od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské. Zdrojem dat je databáze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
1. 8. Doprava - naturální ukazatele roční (2013)
Pravidelná aktualizace časových řad.

Na příští týden připravujeme:
4. 8. Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma (2. čtvrtletí 2014)
4. 8. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (2. čtvrtletí 2014)
4. 8. Časová řada základních ukazatelů VŠPS (2. čtvrtletí 2014)
4. 8. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) (2. čtvrtletí 2014)
5. 8. Maloobchod (červen 2014)
6. 8. Stavebnictví (červen 2014)
6. 8. Průmysl (červen 2014)
6. 8. Zahraniční obchod (červen 2014)
7. 8. Cestovní ruch (2. čtvrtletí 2014)
7. 8. Služby (2. čtvrtletí 2014)
7. 8. Výsledky chovu skotu (první polovina 2014)

Informace ze světa:
29. 7. Eurostat: Míra úspor domácností v eurozóně i v EU28 zůstala v 1. čtvrtletí 2014 stabilní
30. 7. Destatis: Pětina z vysokoškolských profesorů jsou ženy
30. 7. Eurostat: V roce 2013 byla míra nezaměstnanosti v EU28 vyšší u cizinců než u občanů Unie
31. 7. Destatis: Prodej piva vzrostl v Německu v 1. pololetí 2014 meziročně o 4,4 %

Informace pro uživatele:
Z důvodů nutnosti zachování konzistence mezi publikovanými ročními a čtvrtletními údaji v metodice ESA 2010 a transmisním programem Eurostatu dojde k posunu termínu publikace rychlé informace čtvrtletních národních účtů o jeden den, z 30. 9. na 1. 10. 2014. V souvislosti s přechodem na ESA 2010 plánuje ČSÚ dvě tematické tiskové konference na 16. 9. a 1. 10. 2014.


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10