Newsletter - 27/2014

 

11. července2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
7. 7. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013 - doplňující třídění
Publikace navazuje na v červnu vydaný titul Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013.
7. 7. Stavebnictví (květen 2014)
Stavební produkce v květnu 2014 zůstala meziročně reálně na úrovni května 2013. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,6 % stavebních povolení méně, jejich orientační hodnota vzrostla o 17,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 30,3 % bytů více a dokončeno bylo o 23,2 % bytů méně.
7. 7. Index stavební produkce (květen 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
7. 7. Bytová výstavba (květen 2014)
Podle předběžných údajů bylo v období leden–květen 2014 v ČR zahájena výstavba 9,7 tis. bytů, z toho 0,5 tis. v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory. Ve stejném období bylo dokončeno 8,9 tis. bytů, z toho 5,3 tis. v rodinných domech.
7. 7. Porážky hospodářských zvířat (květen 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.
7. 7. Průmysl (květen 2014)
Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla reálně o 2,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 8,7 %.
7. 7. Zahraniční obchod (květen 2014)
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 13,0 mld. Kč.
7. 7. Vybrané finanční ukazatele v průmyslu (2013)
V objemově nejvýznamnějším zpracovatelském průmyslu došlo v roce 2013 k růstu přidané hodnoty o 3,1 % (z toho nejvíce ve výrobě počítačů a optických přístrojů o 13,5 % a ve výrobě motorových vozidel o 9,6 %).
7. 7. Index nabídkových cen bytů (2. čtvrtletí 2014)
Průměrný index nabídkových cen bytů dosáhl v 2. čtvrtletí 2014 hodnoty 100,6 (v cenách roku 2010). Za ČR bez Prahy to bylo 93,4, za Prahu pak 107,7.
9. 7. Ropa, ropné produkty a zemní plyn (leden až duben 2014)
V období leden až duben 2014 se do ČR dovezlo 2 223 tis. tun ropy, o 35 tis. tun více než v předchozím roce.
9. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace (červen 2014)
Celková hladina spotřebitelských cen se v červnu proti květnu nezměnila. Tento vývoj je výsledkem snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které bylo kompenzováno zvýšením cen zejména v oddíle rekreace a kultura a v oddíle ostatní zboží a služby. Spotřebitelské ceny se nezměnily ani v meziročním srovnání.
10. 7. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (červen 2014)
Průzkum byl zaměřen na hodnocení situace v hlavních oblastech podnikové ekonomiky v červnu a na krátkodobý výhled pro příští měsíce ve srovnání se situací, jak se respondentům jevila v období průzkumu.
10. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění (červen 2014)
Celková hladina spotřebitelských cen se v červnu proti květnu nezměnila. Meziměsíční pokles cen potravin a nealkoholických nápojů ovlivnilo snížení cen u řady druhů potravin. Ceny chleba klesly o 1,9 %, běžného pečiva o 1,7 %, těstovin o 3,3 %, sýrů o 2,3 %, jogurtů o 6,1 %, ovoce o 0,9 %, cukrovinek nečokoládových o 6,4 %. Ceny zeleniny se snížily o 1,8 %, ceny brambor dokonce o 10,0 %. Klesly i ceny lihovin (o 1,4 %) a piva (o 1,0 %). Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v červnu působil růst cen v oddíle rekreace a kultura v důsledku zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o 4,1 %.
11. 7. Odhady sklizní (červen 2014)
Očekává se dobrá sklizeň obilovin, nárůst ploch osetých řepkou se zastavil.
11. 7. Soupis ploch osevů (2014)
Obiloviny jsou pěstovány na 57,2 % osevní plochy (56,7 % orné půdy), z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 32,0 % osevní plochy. Olejniny tvoří 18,8 % (z toho řepka činí 83,9 % z olejnin celkem), plodiny sklízené na zeleno na orné půdě představují 18,3 % a okopaniny se pěstují na 3,5 % osevní plochy.
11. 7. Osevní plochy zemědělských plodin (2014)
Pravidelná aktualizace roční časové řady.

Na příští týden připravujeme:
15. 7. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích (let 2009 až 2012, definitivní údaje)
15. 7. Organizační statistika (2. čtvrtletí 2014)
16. 7. Statistika&My (červenec/srpen 2014)
16. 7. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit (1. čtvrtletí 2014)
16. 7. Výdaje na HDP v paritě kupní síly (2013)
16. 7. Demografická ročenka krajů (2013)
16. 7. Indexy cen výrobců (červen 2014)
16. 7. Indexy cen vývozu a dovozu (květen 2014)
18. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky (červenec 2014)


Informace ze světa:
7. 7. Destatis: Produkce elektrické energie z kalových plynů stačí na roční potřebu Frankfurtu n. M.
8. 7. Eurostat: Za 1. čtvrtletí 2014 požádalo v EU28 o azyl téměř 25 tis. osob – o 30 % více než loni
10. 7. Eurostat: K 1. lednu 2014 v zemích EU28 žilo 507,4 mil. obyvatel – o 1,7 mil. více než loni
10. 7. OSN: Na venkově již žije méně než polovina světového obyvatelstva


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10