Newsletter - 25/2014

 

27. června 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
24. 6. Konjunkturální průzkum (červen 2014)
Celková důvěra v domácí ekonomiku v červnu vzrostla. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s květnem zvýšil o 1,2 bodu. Vzrostla jak důvěra podnikatelů, tak i důvěra spotřebitelů.
24. 6. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice (duben 2014)
Vývozní ceny se meziměsíčním srovnání zvýšily v dubnu o 0,2 %, dovozní ceny klesly o 0,4 % a směnné relace meziměsíčně vzrostly na hodnotu 100,6 %.
24. 6. Výkonnost české ekonomiky a trh práce v ČR
Hodinová produktivita práce v České republice v dlouhodobém horizontu rostla. Jedna odpracovaná hodina v roce 2013 znamenala vytvořenou hodnotu, která byla v reálném vyjádření o téměř dvě třetiny vyšší než v roce 1995. Byla ale také skoro srovnatelná s hodnotou z roku 2008. V letech 2009–2013 totiž produktivita práce v Česku jen stagnovala.
25. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy (1. čtvrtletí 2014)
V 1. čtvrtletí 2014 dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců 3 709,0 tis. osob. Průměrná hrubá měsíční mzda v tomto období byla 24 806 Kč. Nejvyšší průměrné výdělky měli zaměstnanci v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (52 340 Kč), nejnižší mzdy zůstávají stále v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (13 602 Kč).
25. 6. Indexy cen průmyslových výrobců (květen 2014)
V meziměsíčním srovnání zůstaly v úhrnu ceny průmyslových výrobců beze změny. Ve srovnání s květnem 2013 se snížily o 0,1 %. Nejvýznamněji ovlivnil úroveň cenové hladiny pokles cen elektřiny, plynu a páry o 8,6 % a také těžby a dobývání o 4,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,7 %, z toho ceny mléčných výrobků o 10,1 % a masa a masných výrobků o 2,8 %. Ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků naopak klesly o 15,3 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,0 % a průmyslových krmiv o 8,2 %.
25. 6. Indexy cen zemědělských výrobců (květen 2014)
Ceny výrobců v zemědělství se za květen 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 0,7 %. U rostlinné výroby došlo ke snížení cen o 7,7 %. Ceny živočišné výroby byly vyšší o 8,7 %.
25. 6. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (květen 2014)
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ceny tržních služeb v květnu vzrostly o 0,4 %. Snížily se především ceny telekomunikačních služeb (o 6,2 %) a ceny reklamních služeb a průzkumu trhu (o 3,0 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,2 %, ceny finančních služeb (kromě pojištění a penzijního financování) o 3,2 % a ceny pojištění, zajištění a penzijního financování (bez povinného sociálního zabezpečení) se zvýšily o 2,8 %.
25. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění (květen 2014)
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen se v květnu zvýšil na 0,4 % z 0,1 % v dubnu.
26. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji (2013)
Údaje o věkové struktuře obyvatel okresů a obcí s rozšířenou správní působností v Jihočeském kraji k 31. prosinci 2013.
26. 6. Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje (2013)
Údaje o počtu živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osobách v obcích Jihočeského kraje. Nechybí ani počáteční a koncový stav v roce 2013 a hodnota průměrného věku obyvatel jednotlivých obcí.

Na příští týden připravujeme:
30. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (1. čtvrtletí 2014)
30. 6. Základní finanční ukazatele v maloobchodě (1. čtvrtletí 2014)
30. 6. Vybrané finanční ukazatele (roční) v maloobchodě (2012)
30. 6. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR (1. čtvrtletí 2014)
30. 6. Základní finanční ukazatele v tržních službách (1. čtvrtletí 2014)
30. 6. Regionální účty (2011–2012)
30. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (2013)
30. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (1. čtvrtletí 2014)
30. 6. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky (1. čtvrtletí 2014)
30. 6. Slovenská menšina v ČR a česká menšina v SR (2011)
30. 6. Národnostní struktura obyvatel (2011)
30. 6. Nesezdaná soužití (2011)
30. 6. Atlas sčítání (2011)
30. 6. Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování (1. čtvrtletí 2014)
30. 6. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (květen 2014)
30. 6. Trh práce (2013) v Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, Libereckém kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji, Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji, Olomouckém kraji a Moravskoslezském kraji
1. 7. Hlavní makroekonomické ukazatele
1. 7. Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (2012)
1. 7. Vybrané roční ekonomické ukazatele v odvětvích tržních služeb (2013)
1. 7. Čtvrtletní národní účty (1. čtvrtletí 2014)
1. 7. Dluh sektoru vládních institucí (1. čtvrtletí 2014)
1. 7. Finanční účty sektoru vládních institucí (1. čtvrtletí 2014)
1. 7. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí (1. čtvrtletí 2014)
1. 7. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (květen 2014)
4. 7. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní (1. čtvrtletí 2014)
4. 7. Maloobchod (květen 2014)
4. 7. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (květen 2014)
4. 7. Služby - měsíční indexy tržeb (květen 2014)
4. 7. Index cen bytových nemovitostí (1. čtvrtletí 2014)
4. 7. Statistický bulletin (1. čtvrtletí 2014) – hl. m Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj

Informace ze světa:
23. 6. OSN: V mnoha kulturách se postavení ženy po smrti manžela změní – Mezinárodní den vdov
23. 6. Statistics Finland: Více než devět z deseti Finů stále čte tištěné noviny
24. 6. Destatis: Počet nově habilitovaných docentů v roce 2013 v Německu meziročně klesl o 5 %
24. 6. OECD: V jakém regionu zemí OECD jsou obyvatelé nejspokojenější?
25. 6. Destatis: V Německu ubývá chovatelů prasat – v květnu 2014 o 3,1%
26. 6. Statistics Norway: Na růstu zaměstnanosti se podíleli imigranti
Eurostat: Výroční zpráva Evropského statistického systému


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10