Newsletter - 24/2014

 

20. června 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
16. 6. Statistika&My (červen 2014)
Proč berou ženy méně? Jaký je podíl mužů a žen mezi podnikateli? Kolik vdovských důchodů připadá na jeden vdovecký? Odpovědi na tyto otázky poskytuje červnové číslo časopisu Statistika&My, jehož tématem jsou muži a ženy.
16. 6. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (č. 2/2014)
Letošní druhé číslo časopisu Demografie informuje mj. o vlivu rozpadu manželských svazků na plodnost v ČR. Dále uvádí netradiční využití demografické analýzy k odhadu délky vrcholové atletické kariéry.
16. 6. Indexy cen výrobců (květen 2014)
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců, stavebních prací a tržních služeb se nezměnily. Ceny zemědělských výrobců byly meziročně nižší o 0,7 % a průmyslových výrobců o 0,1 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,5 % a tržních služeb o 0,4 %.
16. 6. Indexy cen vývozu a dovozu (duben 2014)
V dubnu 2014 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, dovozní ceny klesly o 0,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 0,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,3 %.
16. 6. Indexy realizovaných cen bytů (1. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady. Údaje jsou pouze za hl. m. Praha z důvodu zatím nedostatečného počtu vykázaných cen bytů z ostatních měst ČR.
17. 6. Vývoj ekonomiky České republiky v 1. čtvrtletí 2014
Česká ekonomika v prvních třech měsících roku 2014 opět vzrostla. Hrubý domácí produkt se proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 2,5 %. Hlavním důvodem rostoucích výdajů domácností v 1. čtvrtletí 2014 bylo zlepšení na trhu práce a vykázaný růst reálné mzdy. Inflace nerostla. Přebytek zahraničního obchodu se zbožím a službami narostl v 1. čtvrtletí 2014 nominálně na rekordních 83,9 mld. korun.
18. 6. Kulatý stůl na téma Ženy v práci
V České republice podniká téměř 290 tisíc žen. Za posledních dvacet let se jejich počet zdvojnásobil, přesto tvoří necelou třetinu všech podnikatelů. Největším problémem podnikatelek, zvláště ve středním věku, je sladění pracovního života s výchovou dětí.
19. 6. Tisková zpráva: Mimořádná revize národních účtů
Ve středu 1. října 2014 zveřejní ČSÚ revidované národní účty České republiky od roku 1990 do současnosti v pojetí evropského standardu ESA 2010. Mimořádná revize ovlivní celý systém národních účtů, včetně hlavních makroagregátů – hrubého domácího produktu, hrubého národního důchodu a poměru dluhu a deficitu vládních institucí k HDP.

Na příští týden připravujeme:
24. 6. Konjunkturální průzkum (červen 2014)
24. 6. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice (duben 2014)
25. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy (1. čtvrtletí 2014)
25. 6. Indexy cen průmyslových výrobců (květen 2014)
25. 6. Indexy cen zemědělských výrobců (květen 2014)
25. 6. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře (květen 2014)
25. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění (květen 2014)
26. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji (2013)
26. 6. Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje (2013)

Informace ze světa:
16. 6. Eurostat: Roční míra inflace v květnu 2014 v EU28 klesla na 0,6 %
17. 6. Eurostat: Hodinové náklady práce se v 1. čtvrtletí 2014 v zemích EU28 zvýšily o 1,2 %
17. 6. Statistics Norway: Do roku 2060 vzroste počet obyvatel Norska o třetinu
18. 6. Statistics Sweden: Švédské domácnosti dokážou ušetřit více
19. 6. Statistics Norway: Stále více žen dosahuje univerzitního vzdělání
19. 6. Eurostat: Země EU28 poskytly v roce 2013 ochranu 135,7 tis. azylantů


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10