Newsletter - 23/2014

 

13. června 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
9. 6. Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven (1. čtvrtletí 2014)
V 1. čtvrtletí roku 2014 působilo v České republice sedm zdravotních pojišťoven. Z celkových nákladů zdravotních pojišťoven (z příslušných fondů zdravotních pojišťoven) za 1. čtvrtletí 2013 připadalo 95,0 % na náklady vynaložené na zdravotní služby financované ze základního fondu zdravotního pojištění a z fondu prevence.
9. 6. Indexy spotřebitelských cen - inflace (květen 2014)
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen se v květnu zvýšil na 0,4 % z 0,1 % v dubnu.
10. 6. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (květen 2014)
V průmyslu se v květnu hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně zvýšilo. 33,4 % respondentů hodnotí svou ekonomickou situaci jako dobrou, 62,1 % jako uspokojivou a 4,5 % jako špatnou. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v květnu mírně zvýšilo. V květnu hodnotilo 15 % respondentů svou ekonomickou situaci jako dobrou, 71,2 % jako uspokojivou a 13,8 % jako špatnou. V odvětví obchodu se v květnu hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti dubnu nezměnilo. Jako dobrou hodnotilo v květnu ekonomickou situaci svého podniku 38,4 % respondentů, 52,3 % jako odpovídající sezóně a 9,3 % jako špatnou.
10. 6. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013 - domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti
Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich vydání a struktuře spotřeby. Informace o odlišnostech spotřeby v domácnostech tříděných podle rozličných hledisek nebo o vlivu různých faktorů na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů.
12. 6. Pohyb obyvatelstva (1. čtvrtletí 2014)
V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky vzrostl o 5,0 tisíce na 10 517,4 tisíce osob. Obyvatel přibylo zejména zahraničním stěhováním (4,8 tisíce). Počet živě narozených převýšil počet zemřelých jen mírně (o 0,2 tisíce), přestože zemřelých meziročně výrazně ubylo (4,7 tisíce). Počet sňatků, rozvodů, potratů a živě narozených se ve srovnání s obdobím leden-březen 2013 významněji nezměnil.
12. 6. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. čtvrtletí 2014)
Tabulky s předběžnými údaji o počtu narozených, zemřelých, přistěhovalých, vystěhovalých, sňatků, rozvodů a potratů v 1. čtvrtletí 2014 v třídění podle regionů soudržnosti, krajů a okresů.
13. 6. Průmysl - zaměstnanost a mzdy (1. čtvrtletí 2014)
Pravidelná aktualizace čtvrtletních časových řad.
13. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky (červen 2014)
Nejnižší rozdíly v průměrných cenách vybraných výrobků v jednotlivých krajích byly v červnu 2014 zaznamenány u hovězího masa zadního bez kosti, vepřové pečeně s kostí a eidamské cihly. Naopak nejvíce se mezi kraji ČR liší ceny paprik.

Na příští týden připravujeme:
16. 6. Statistika&My (červen 2014) – téma: Muži a ženy
16. 6. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (č. 2/2014)
16. 6. Demografická ročenka krajů (2013)
16. 6. Vývoj ekonomiky České republiky (1. čtvrtletí 2014)
16. 6. Indexy cen výrobců (květen 2014)
16. 6. Indexy cen vývozu a dovozu (duben 2014)
16. 6. Indexy realizovaných cen bytů (1. čtvrtletí 2014)
18. 6. Pozvánka na kulatý stůl: Ženy v práci

Informace ze světa:
9. 6. Populační fond OSN: Afrika zahajuje historickou kampaň s cílem zamezit dětským sňatkům
10. 6. Světová zdravotnická organizace WHO: Světový den dárců krve – 14. červen
11. 6. OECD: V dubnu 2014 byl zaznamenán v zemích OECD mírný pokles nezaměstnanosti
12. 6. Eurostat: Průmyslová produkce v březnu 2014 v zemích EU28 meziměsíčně vzrostla o 0,7 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10