Newsletter - 22/2014

 

6. června 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
2. 6. Obyvatelstvo – roční časové řady (2013)
Pravidelná roční aktualizace časových řad. Roční počty narozených, zemřelých, přistěhovalých, vystěhovalých, sňatků, rozvodů a potratů doplněné o relativní a analytické údaje.
3. 6. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (duben 2014)
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v dubnu letošního roku 6,5 % a meziročně se snížila o 0,6 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 5,6 %, míra nezaměstnanosti žen 7,8 %.
4. 6. Čtvrtletní národní účty - vybrané ukazatele (1. čtvrtletí 2014)
Hrubý domácí produkt se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,5 %, tj. o půl procentního bodu více než předpokládal předběžný odhad. Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost v 1. čtvrtletí meziročně o 2,5 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,4 %.
4. 6. Porážky hospodářských zvířat (duben 2014)
V tabulkách jsou uvedeny výsledky měsíčního šetření o porážkách hospodářských zvířat. Výkaz předkládají všechny registrované provozy porážek v České republice bez ohledu na výrobní kapacitu. Porážky zahrnují všechna jatečná zvířata jak tuzemského původu, tak i dovezená ze zahraničí.
5. 6. Maloobchod (duben 2014)
Tržby v maloobchodě v dubnu reálně meziměsíčně klesly o 0,1 %. V meziročním srovnání očištěném o kalendářní vlivy došlo o 4,9 %.
5. 6. Vývoj mezd zaměstnanců (1. čtvrtletí 2014)
V 1. čtvrtletí 2014 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 3,3 %, reálně se zvýšila o 3,1 %. Medián mezd činil 20 764 Kč. Podrobněji v komentáři.
5. 6. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů (1. čtvrtletí 2014)
Informace o odlišnostech spotřeby v domácnostech. Domácnosti jsou tříděny podle rozličných hledisek (domácnosti zaměstnanců s dětmi/bez dětí, samostatně činných, nezaměstnaných a domácnosti důchodců) nebo vlivu různých faktorů (např. pohyb cen, situace na trhu).
6. 6. Stavebnictví (duben 2014)
Stavební produkce v dubnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 8,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,7 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 10,2 %. Ve srovnání s dubnem 2013 bylo zahájeno o 18,5 % bytů méně a dokončených bytů bylo méně o 23,7 %.
6. 6. Průmysl (duben 2014)
Průmyslová produkce v dubnu 2014 meziročně vzrostla reálně o 7,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 14,7 %.
6. 6. Zahraniční obchod (duben 2014)
Podle předběžných údajů skončila v dubnu 2014 bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 16,5 mld. Kč. To představovalo meziroční přírůstek o 1,5 mld. Kč.

Na příští týden připravujeme:
9. 6. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů (1. čtvrtletí 2014)
9. 6. Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven (1. čtvrtletí 2014)
9. 6. Indexy spotřebitelských cen - inflace (květen 2014)
10. 6. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (květen 2014)
12. 6. Pohyb obyvatelstva (1. čtvrtletí 2014)
13. 6. Průmysl - zaměstnanost a mzdy (1. čtvrtletí 2014)

Informace ze světa:
2. 6. Destatis: Téměř třetina německých domácností ve velkých městech nemá vlastní auto
3. 6. Eurostat: Květnová míra inflace v eurozóně poklesla na 0,5 %
3. 6. Eurostat: Míra nezaměstnanost se v dubnu 2014 v EU28 snížila na 10,4 %
3. 6. WHO: Investice do porodnictví zachraňují miliony životů
4. 6. Destatis: Po německých železnicích se v 1. čtvrtletí přepravilo meziročně o 4,4 % více nákladu
4. 6. Eurostat: HDP v 1. čtvrtletí 2014 v eurozóně vzrostl meziročně o 0,2 %, v EU28 o 0,3 %
5. 6. FAO: Cenový index potravin se v květnu 2014 opět snížil


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10