Newsletter - 21/2014

 

30. května 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z dalších organizací.

Vydali jsme:
26. 5. Konjunkturální průzkum (květen 2014)
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v květnu nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) ve srovnání s dubnem zůstal na stejné hodnotě. Indikátor důvěry podnikatelů se také nezměnil. Mezi podnikateli se důvěra mírně zvýšila v průmyslu; ve stavebnictví se důvěra nezměnila; v obchodě se snížila a ve vybraných odvětvích služeb se snížila mírně. Indikátor důvěry spotřebitelů se téměř nezměnil. Ve srovnání s hodnotami v květnu 2013 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.
28. 5. Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva a prezentace z tiskové konference.
28. 5. Příjmy a životní podmínky českých domácností 2013
Výdaje domácností na bydlení v roce 2013 podobně jako v předchozím roce rostly meziročně rychleji než jejich příjmy, zhruba o 3,7 %. To v průměru představovalo 2 374 Kč na domácnost za rok.
29. 5. Výsledky účtu kultury za rok 2012
Jednotlivé kulturní oblasti se významně liší stupněm uplatnění tržních principů a v této souvislosti také úrovní hospodaření. S tím souvisí také výše průměrných mezd a investiční aktivita v jednotlivých segmentech.
30. 5. Lesnictví a myslivost (2013)
Souhrnná informace o lesnické činnosti a mysliveckém hospodaření v České republice.
30. 5. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji (2013)
K 31. prosinci 2013 žilo na území Jihomoravského kraje 1 170 078 obyvatel, proti konci roku 2012 se počet obyvatel zvýšil o 1 428 osob. Zásluha na populačním nárůstu je více na straně přirozeného přírůstku - narodilo se o 774 osob více, než v kraji zemřelo. Migrační přírůstek obyvatel byl nižší - do kraje se přistěhovalo o 654 osob více, než se z kraje vystěhovalo.
30. 5. Ekonomická aktivita obyvatelstva (2011)
Analýza ekonomické aktivity obyvatelstva ČR v roce 2011 na základě dat ze sčítání lidu z roku 2011. Nechybí ani pohled na vývoj ekonomické aktivity v jednotlivých regionech.
30. 5. Plodnost žen
Analýza plodnosti žen vychází z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Unikátním výstupem je výpočet kohortní plodnosti, tj. o plodnosti žen podle ročníku narození. Tento údaj je možné spolehlivě získat právě pouze na základě dat ze sčítání lidu.
30. 5. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (duben 2014)
Ceny výrobců v zemědělství se za duben 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 2,8 %; přitom bylo vykázáno snížení cen rostlinné výroby o 10,2 %. Ceny živočišné výroby byly vyšší o 7,8 %. Ceny výrobců potravin a pochutin od začátku roku proti stejnému období předchozího roku vykázaly zvýšení o 0,3 %.

Na příští týden připravujeme:
2. 6. Obyvatelstvo – roční časové řady (2013)
3. 6. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (duben 2014)
4. 6. Čtvrtletní národní účty - vybrané ukazatele (1. čtvrtletí 2014)
4. 6. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost (1. čtvrtletí 2014)
4. 6. Porážky hospodářských zvířat (duben 2014)
5. 6. Maloobchod (duben 2014)
5. 6. Vývoj mezd zaměstnanců (1. čtvrtletí 2014)
6. 6. Stavebnictví (duben 2014)
6. 6. Průmysl (duben 2014)
6. 6. Zahraniční obchod (duben 2014)

Informace ze světa:
27. 5. Destatis: Každá třetí německá domácnost by měla problémy uhradit nečekané výdaje
27. 5. OECD: Statistika zahraničního obchodu v prvním čtvrtletí 2014
27. 5. WHO: Světová zdravotnická organizace navrhuje zvýšení daní na tabák – zachrání to životy?
28. 5. Destatis: Třetina německých domácností jsou domácnosti jednotlivců


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10