Newsletter - 19/2014

 

16. května 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
12. 5. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (duben 2014)
V průmyslu došlo v dubnu k mírnému zvýšení hodnocení současné celkové ekonomické situace a celkové poptávky. Hodnocení zahraniční poptávky se mírně snížila.
12. 5. Soupis hospodářských zvířat (k 1. 4. 2014)
Stavy hlavních druhů zvířat s výjimkou stavů koní a drůbeže meziročně vzrostly. U skotu došlo k nárůstu o 1,5 %, stavy prasat se zvýšily o 1,9 % a stavy ovcí o 2,2 %.
12. 5. Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA (1. čtvrtletí 2014)
Údaje o zahraničním obchodu za Českou republiku jako celek a za vybrané teritoriálních uskupení podle Klasifikace produkce (CZ-CPA).
12. 5. Indexy spotřebitelských cen – inflace (duben 2014)
Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v dubnu stejná jako v březnu (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle odívání a obuv, které bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zmírnil na 0,1 % z 0,2 % v březnu.
13. 5. Hmotné bohatství v České republice: posiluje ho vývoj na realitním trhu?
Domácnosti díky vyšším finančním úsporám oproti výši svých závazků zvýšily i v roce 2012 svůj finanční majetek.
15. 5. Předběžný odhad HDP (1. čtvrtletí 2014)
Podle předběžného odhadu vzrostl v 1. čtvrtletí meziročně hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy o 2,0 %. O jeho zvýšení se zasloužil zejména zpracovatelský průmysl, který těžil z nízkého loňského srovnávacího základu a rostoucí tuzemské i zahraniční poptávky.
15. 5. Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (1. čtvrtletí 2014)
Za 1. čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesla hodnota tohoto indexu o 3,3 %. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 4,2 %, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 3,5 %.
16. 5. Statistika&My
Tématem květnového čísla časopisu je maloobchod. Jak maloobchod ovlivňují velké podniky? Za co u nás utrácejí cizinci? Internetový prodej roste. Kvalita pracovních míst se zhoršuje.
16. 5. Zemědělská produkce (2013)
V roce 2013 činila zemědělská produkce v běžných cenách 128 068,2 mil. Kč, což představuje nárůst proti roku 2012 o 4,7 %. Rostlinná produkce proti minulému roku vzrostla o 4,7 % na 75 161,8 mil. Kč, a to především díky vyšší sklizni pšenice, řepky či ovoce a růstu cen některých technických plodin, veškerých pícnin a brambor. Růst výroby prasat, mléka a vajec a výkupních cen skotu, drůbeže a mléka zapříčinil navýšení živočišné produkce o 4,2 % na celkovou hodnotu 46 895,8 mil. Kč.
16. 5. Česká republika od roku 1989 v číslech
Časové řady obsahují ukazatele zobrazující v některých směrech vývoj ČR v posledních 24 letech. V některých případech se nepodařilo z důvodů změn ve statistických zjišťováních, používáním nových klasifikací, změn náplně nebo zavedením nových statistických ukazatelů či nutností přijmout mezinárodní standardy do statistické praxe sestavit srovnatelnou časovou řadu už od roku 1989, v jiných případech byla časová řada sestavena, ale srovnatelnost údajů je omezená.

Na příští týden připravujeme:
19. 5. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby (1. čtvrtletí 2014)
19. 5. Indexy cen výrobců - měsíční (duben 2014)
19. 5. Indexy cen výrobců (duben 2014)
19. 5. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě (1. čtvrtletí 2014)
19. 5. Indexy vývozních a dovozních cen – měsíčně (březen 2014)
20. 5. Stavy hospodářských zvířat (2014)

Informace ze světa:
14. 5. Eurostat: V březnu 2014 poklesla meziměsíčně průmyslová produkce v eurozóně o 0,3 %
14. 5. Destatis: V Německu pracuje alespoň občas o nedělích každá čtvrtá matka malých dětí
14. 5. FAO: Konference o využití hmyzu jako potravy – zatím třeba jen při chovu drůbeže
15. 5. Destatis: Německo zaznamenalo za 1. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně nárůst HDP o 0,8 %
15. 5. Eurostat: V dubnu 2014 byla v zemích EU28 zaznamenána 0,8% inflace
15. 5. Eurostat: Sezónně očištěná míra růstu HDP dosáhla v mezích EU28 v dubnu 0,3% růstu


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10