Newsletter - 18/2014

 

9. května 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
5. 5. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (1. čtvrtletí 2014)
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 38,9 tis. osob, míra zaměstnanosti 15–64letých dosáhla 68,1 % a meziročně vzrostla o 1,2 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 34,9 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 22,9 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně klesla o 0,7 procentního bodu a činila 6,9 %.
5. 5. Vodovody, kanalizace a vodní toky (2013)
Klesající trend spotřeby vody nadále pokračoval i v roce 2013. Cena pitné vody stoupla z 32,70 Kč/m3 na 33,70 Kč/m3 bez DPH. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu vzrostl v roce 2013 na 93,8 %, což představuje nárůst o 31,3 tisíc napojených obyvatel.
5. 5. Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu – Specifické výstupy z šetření AES 2011
Dalšího vzdělávání se v České republice v roce 2011 účastnilo 37 % osob ve věku 25–64 let. Ve srovnání s průměrem EU na úrovni 43 % se jedná o mírně podprůměrnou hodnotu.
5. 5. Porážky hospodářských zvířat (březen 2014)
Pravidelná měsíční aktualizace časové řady.
5. 5. Čtvrtletní analýza VŠPS: Více než polovina pracujících je vystavena ve svém zaměstnání vlivům rizikovým pro jejich fyzické nebo duševní zdraví
V roce 2013 utrpěl pracovní úraz každý padesátý pracující. Pětina pracujících je při výkonu svého zaměstnání vystavena rizikům, která negativně ovlivňují jejich duševní zdraví a čtyři z deseti respondentů uvádějí faktory nepříznivě působící na jejich fyzický stav.
5. 5. Indexy cen v lesnictví – surové dříví (1. čtvrtletí 2014)
Index cen surového dříví je počítán čtvrtletně z průměrných realizačních (smluvních) cen bez DPH, dosažených v jednotlivých čtvrtletích šetřeného roku a vykázaných na výkaze vybranými zpravodajskými jednotkami za jednotlivé reprezentanty. Vykázané realizační ceny jsou za dodávky surového dříví pro tuzemsko (bez vlastní spotřeby a exportu).
6. 5. Zahraniční obchod České republiky (březen 2014)
Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 23,8 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 8,9 mld. Kč.
7. 5. Perspektivy mladé generace při zakládání rodiny (tisková konference)
Založení rodiny a narození dítěte znamená významné snížení příjmů domácnosti. Stále je obecně rozšířen názor, že žena zůstává s dítětem do tří let věku doma a muž pracuje. To se projevuje v odlišné míře participace na trhu práce.
7. 5. Maloobchod (březen 2014)
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v březnu reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní vzrostly o 5,2 %, stejně jako bez očištění. Meziroční růst tržeb byl ovlivněn zejména prodejem v motoristickém segmentu a nepotravinářského zboží.
7. 5. Průmysl (březen 2014)
Průmyslová produkce v březnu meziročně vzrostla reálně o 8,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 16,6 %.
7. 5. Stavebnictví (březen 2014)
Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Počet zahájených bytů meziročně poklesl o 3,1 %, dokončených bytů bylo 11,4 % méně.
9. 5. Cestovní ruch (1. čtvrtletí 2014)
V prvním čtvrtletí 2014 přijelo do ČR o 0,9 % méně hostů ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Domácích hostů ubyla 3,2 %, ale počet zahraničních návštěvníků se meziročně zvýšil o 1,6 %.
9. 5. Služby (1. čtvrtletí 2014)
Sezónně očištěné tržby ve službách v 1. čtvrtletí reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,4 %, stejně jako bez očištění. Na celkový vývoj měl největší vliv růst tržeb v dopravě a skladování.

Na příští týden připravujeme:
12. 5. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (duben 2014)
12. 5. Soupis hospodářských zvířat (k 1. 4. 2014)
12. 5. Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA (1. čtvrtletí 2014)
12. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) (duben 2014)
12. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace (duben 2014)
15. 5. Předběžný odhad HDP (1. čtvrtletí 2014)
15. 5. Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (1. čtvrtletí 2014)
16. 5. Zemědělská produkce (2013)
16. 5. Česká republika od roku 1989 v číslech
16. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky (květen 2014)

Informace ze světa:
5. 5. OSN: Každé dvě minuty umírá na světě jedna žena na komplikace v těhotenství či při porodu
5. 5. UNICEF: Asijské univerzity na vzestupu
6. 5. Destatis: Počet studentů na soukromých vysokých školách vzrostl meziročně o desetinu
6. 5. Mezinárodní organizace práce (ILO): Právo na sociální ochranu má i domácí služebnictvo
6. 5. Eurostat: EU obchoduje s Japonskem čím dál méně
7. 5. Eurostat: Emise CO2 se v EU28 meziročně snížily o 2,5 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10