Newsletter - 16/2014

 

25. dubna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
21. 4. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení – rok 2013
Informace o kapacitě hromadných ubytovacích zařízení, o jejich návštěvnosti a konferencích, které se v nich konaly. Informace o delších (čtyři a více) i kratších (jedna až tři) přenocování rezidentů v tuzemsku i zahraničí a o služebních cestách rezidentů v tuzemsku i do zahraničí
22. 4. Statistika&My
Tématem dubnového čísla časopisu jsou osoby se zdravotním postižením – takový je každý desátý obyvatel ČR. Zaměstnavatelé chtějí pracovníky bez handicapů. Při péči o osobu se zdravotním postižením je rozhodující péče rodiny.
23. 4. Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí v letech 2010–2013
Deficit sektoru vládních institucí v roce 2013 dosáhl 1,45 % HPD, dluh sektoru vládních institucí pak 46,04 % HDP.
24. 4. Statistici ocenili profesora Segera (tisková zpráva)
Historicky druhým nositelem Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE se stal statistik, autor řady publikací, významný pedagog a akademický pracovník prof. Ing. Jan Seger, CSc. Ocenění, jehož cílem je vyjádřit odborné i osobní uznání za přínos na poli národní i mezinárodní aplikované a teoretické statistiky osobně předali předsedkyně úřadu Iva Ritschelová a místopředseda České statistické rady Richard Hindls.
24. 4. Konjunkturální průzkum – duben 2014
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) ve srovnání s březnem nepatrně vzrostl o 0,2 bodu.
25. 4. Indexy cen průmyslových výrobců – březen 2014
Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných výrobků o 2,1 %, chemických látek a výrobků o 0,9 % a těžby a dobývání o 0,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,3 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,2 %, nápojů o 0,8 % a masa a masných výrobků o 0,6 %.
25. 4. Indexy cen zemědělských výrobců – březen 2014
Ceny výrobců v zemědělství se za březen 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 4,2 %; přitom bylo vykázáno snížení cen rostlinné výroby o 13,9 %. Ceny živočišné výroby byly vyšší o 8,2 %.
25. 4. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře – březen 2014
Index cen tržních služeb v podnikatelské sféře se v březnu ve srovnání s minulým měsícem zvýšil o 0,6 %. Vzrostly ceny reklamních služeb a průzkumu trhu o 9,3 % a ceny finančních služeb, kromě pojištění a penzijního financování, o 2,8 %. Nepatrně klesly ceny služeb v oblasti nemovitostí o 0,1 % a ceny služeb v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 0,2 %.
25. 4. Indexy cen spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění – březen 2014
Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v březnu stejná jako v únoru (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a oddíle odívání a obuv, které bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle rekreace a kultura a oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen byl v březnu stejný jako v lednu a únoru, tj. 0,2 %.

Na příští týden připravujeme:
28. 4. Obyvatelstvo podle způsobu bydlení (2011)
30. 4. Výběrové šetření zdravotně postižených osob (2013)
30. 4. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí (2013)
30. 4. Dluh sektoru vládních institucí (4. čtvrtletí 2013)
30. 4. Finanční účty sektoru vládních institucí (4. čtvrtletí 2013)
30. 4. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí (4. čtvrtletí 2013)
30. 4. Věkové složení obyvatelstva (2013)
30. 4. Počet obyvatel v obcích (k 1. 1. 2014)
30. 4. Obyvatelstvo České republiky podle místa narození (2011)
30. 4. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry (2013)
30. 4. Postavení českého trhu práce v rámci EU (4. čtvrtletí 2013)
30. 4. Zemědělství (1. čtvrtletí 2014)
30. 4. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (březen 2014)
30. 4. Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování (4. čtvrtletí 2013)
2. 5. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (březen 2014)

Informace ze světa:
23. 4. Eurostat: Vládní deficit v zemích EU28 dosáhl 3,3 % HDP
23. 4. FAO: Dopady klimatických změn na produkci potravin
23. 4. OSN: Mobilní technologie napomáhají snižovat negramotnost
24. 4. FAO: Globální trh s banány se mění
24. 4. Destatis: Index cen výrobců v březnu 2014 meziročně poklesl o 0,9 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10