Newsletter - 15/2014

 

18. dubna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
11. 4. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 2013
Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců meziročně vzrostl z 27,44 případů v roce 2012 na 29,99 případů v roce 2013. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti se meziročně snížila ze 46,1 dní v roce 2012 na 44 dní v roce následujícím.
15. 4. Organizační statistika – 1. čtvrtletí 2014
Počty jednotek v registru ekonomických subjektů k 31. březnu 2014 podle územního členění a podle převažující činnosti podle vybraných právních forem. Struktura národního hospodářství podle převažující činnosti a zařazení do institucionálních sektorů.
16. 4. Problematika zdravotně postižených osob
V roce 2012 byl v České republice více než jeden milion osob s různým typem a mírou zdravotního postižení. Nejčastěji se jednalo o osoby starší 60 let, s mírně převažujícím podílem žen (52 %). Nejrozšířenější intenzitou bylo středně těžké zdravotní postižení (41 %) a rozhodující příčinou nemoc.
16. 4. Indexy cen výrobců – březen 2014
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,8 %, tržních služeb o 0,6 % a stavebních prací o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,2 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,2 %, průmyslových výrobců o 0,8 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.
16. 4. Indexy cen vývozu a dovozu – únor 2014
V únoru 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny o 0,2 % a směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,4 %, dovozní ceny o 2,9 % a směnné relace dosáhly hodnoty 101,5 %.
17. 4. Inovační aktivity podniků v ČR 2010 až 2012
V ČR v období let 2010 až 2012 dosáhl podíl technicky inovujících podniků 35,6 % z celkového počtu ekonomicky aktivních podniků.
17. 4. Silniční nákladní doprava – přeprava zboží dle komodit – 4. čtvrtletí 2013
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časové řady.
18. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – potravinářské výrobky – duben 2014
Průměrné ceny základních potravin v jednotlivých krajích České republiky.

Na příští týden připravujeme:
21. 4. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení – rok 2013
23. 4. Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí v letech 2010–2013
24. 4. Konjunkturální průzkum – duben 2014 (rychlá informace)
25. 4. Indexy cen průmyslových výrobců – březen 2014
25. 4. Indexy cen zemědělských výrobců – březen 2014
25. 4. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře – březen 2014
25. 4. Indexy cen spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění – březen 2014

Informace ze světa:
11. 4. Eurostat: Podíl mladých ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním stoupl v EU na 37 %
14. 4. Destatis: Čtvrtina z 6,2 mil. cizinců žijících v Německu jsou Turci
14. 4. Statistics Iceland: Za bydlení utratí Islanďané 16,8 % mediánového příjmu
15. 4. Eurostat: Regionální míra nezaměstnanosti v EU28 se pohybuje od 2,6 do 36,3 %
16. 4. OECD: Nizozemci by měli pracovat do vyššího věku, doporučuje OECD
17. 4. Destatist: Německo hlásí pokles indexu cen výrobců – za březen 2014 meziročně o 0,9 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10