Newsletter - 14/2014

 

11. dubna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
7. 4. Stavebnictví
Stavební produkce v únoru 2014 vzrostla meziročně reálně o 6,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,8 % stavebních povolení méně, ale jejich orientační hodnota vzrostla o 3,5 %. Meziročně byla zahájena výstavba o 11,2 % bytů méně, naopak dokončeno bylo bytů více, a to o 14,3 %.
7. 4. Průmysl
Průmyslová produkce v únoru 2014 meziročně vzrostla reálně o 6,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 19,9 %.
7. 4. Zahraniční obchod
Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila v únoru 2014 podle předběžných údajů přebytkem 13,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 2,8 mld. Kč.
7. 4. Index nabídkových cen bytů
Ceny bytů se v prvním čtvrtletí roku 2014 v celé ČR meziročně zvýšily. Nárůst cen bytů v Praze byl výraznější než jinde v ČR.
7. 4. Statistický bulletin – 1. až 4. čtvrtletí 2013 – hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
Pravidelné informace v podobě tabulek o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech.
7. 4. Doprava – naturální ukazatele čtvrtletní – 4. čtvrtletí 2013
Aktualizace časových řad se statistickými údaji o osobní a nákladní dopravě a přepravě.
8. 4. Čeští vynálezci v roce 2013 – patentová statistika
Od roku 1995 bylo pro území České republiky uděleno nebo validováno téměř 55 tisíc patentů. Ke konci roku 2013 jich bylo platných skoro 31 tisíc. V počtu patentových přihlášek subjekty z ČR za svými evropskými sousedy zaostávají.
9. 4. Perspektivy mladé generace při zakládání rodiny
Dnešní mladé generace mají jiné demografické chování než jejich rodiče. Zůstávají déle u svých rodičů, žijí v nesezdaném páru nebo bez partnera a mladí manželé odkládají narození dítěte.
9. 4. Indexy spotřebitelských cen – inflace – březen 2014
Celková úroveň spotřebitelských cen se v březnu meziměsíčně nezměnila. Zvýšení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a oddíle odívání a obuv bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle doprava.
9. 4. Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014
Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v 1. čtvrtletí 2014 proti 4. čtvrtletí 2013 o 0,4 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2014 o 0,2 %, což bylo o 0,9 procentního bodu méně než ve 4. čtvrtletí 2013.
9. 4. Na výsledky voleb do Evropského parlamentu si počkáme (tisková zpráva)
Český statistický úřad zveřejní výsledky voleb do Evropského parlamentu až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie v neděli 25. května 2014 ve 22 hodin.
10. 4. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb – březen 2014
V průmyslu se v březnu hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo, u stavebních podniků se zvýšilo, stejně tak mezi obchodníky a ve vybraných odvětvích služeb.
10. 4. Vybrané údaje za obce Pardubického kraje v roce 2012 podle správních obvodů
Přehled základních údajů v regionálním členění z oblasti demografické statistiky, vybavenosti obcí, struktury ekonomických subjektů, bytové výstavby, výsledků voleb a dalších.
11. 4. Energetická bilance – rok 2012
Údaje o zdrojích, transformaci a konečné spotřebě paliv a energie v ČR v letech 2011 a 2012.

Na příští týden připravujeme:
15. 4. Organizační statistika – 1. čtvrtletí 2014
16. 4. Tisková konference: Problematika zdravotně postižených osob
16. 4. Indexy cen výrobců – březen 2014 (rychlá informace)
17. 4. Silniční nákladní doprava – přeprava zboží dle komodit – 4. čtvrtletí 2013 (časová řada)
18. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – potravinářské výrobky – duben 2014 (rychlá informace)

Informace ze světa:
4. 4. Eurostat: Vládní výdaje na veřejný pořádek a bezpečnost v roce 2012
7. 4. Destatis: Počet osob cestujících vlaky a autobusy dosáhl nového historického maxima
7. 4. Destatis: V roce 2012 dosáhly v Německu zdravotní výdaje na obyvatele částky 3 740 eur
8. 4. FAO: Ve městech Latinské Ameriky a Karibiku přibývá zahrádkářů
9. 4. OECD: Míra nezaměstnanosti v zemích OECD se v únoru 2014 mírně zvýšila na 7,6 %
10. 4. Eurostat: Čtvrtina zaměstnanců na částečný úvazek by ráda pracovala déle


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10