Newsletter - 13/2014

 

4. dubna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
31. 3. Roční národní účty
Aktualizace databáze ročních národních účtů. Údaje za rok 2013 jsou součtem čtvrtletních odhadů.
31. 3. Obce Královéhradecka
První část obsahuje údaje za jednotlivé obce Královéhradeckého kraje a druhá část data v územním srovnání za okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a také srovnání podle velikostních skupin obcí.
31. 3. Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu z roku 2011
Výsledky sčítání lidu 2011 potvrdily dlouhodobý trend stárnutí populace České republiky. Klesl podíl dětské složky z celkové populace a podíl nejstarších věkových kategorií naopak vzrosl, v důsledku čehož poproduktivní složka převážila nad dětskou. Podle všech ukazatelů je věkově nejmladší oblastí České republiky Středočeský kraj resp. zázemí hlavního města. Druhou mladou oblastí jsou kraje Ústecký a Moravskoslezský. Naopak nejstarší oblasti se formují na hranicích krajů Středočeského, Plzeňského, Jihočeského a kraje Vysočina.
31. 3. Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu z roku 2011
Cizinci žijící v České republice netvořili jednolitou skupinu s charakteristickými prvky. Převážně se jednalo o osoby v produktivním věku, svobodné nebo ženaté/vdané. Cizinky měly v průměru pouze jedno dítě, diferencujícím faktorem podle státního občanství byl věk, ve kterém si děti pořizovaly. Nejvíce cizinců mělo středoškolské vzdělání s maturitou. Ve srovnání s osobami s českým občanstvím byl mezi cizinci vyšší podíl těch, které měli středoškolské vzdělání s maturitou a vysokoškolské vzdělání. Většina cizinců byla ekonomicky aktivní, mezi nejčastější odvětví ekonomické činnosti patřily zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod, stavebnictví.
31. 3. Domácnosti jednotlivců
Domácnosti jednotlivců patří k nejdynamičtěji rostoucím typům hospodařících domácností. K rozhodnému okamžiku posledního sčítání lidu (k 26. 3. 2011) žil a hospodařil sám více než každý sedmý člověk ve věku více než 15 let. Domácnosti jednotlivců zahrnují dvě nejvýznamnější skupiny jednotlivců – domácnosti singles a domácnosti jednotlivců seniorů. Senioři tvořili více než třetinu všech domácností jednotlivců. Domácnosti jednotlivců představovaly třetinu všech hospodařících domácností.
31. 3. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží – únor 2014
Ceny výrobců potravin a pochutin od začátku roku 2014 proti stejnému období předchozího roku vykázaly nárůst o 0,1 %. Největší růst cen byl vykázán u mléčných výrobků, a to o 12,6 %. Naopak nejvýraznější snížení nastalo u rostlinných a živočišných olejů a tuků, jejichž ceny poklesly o 16,7 %.
31. 3. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky – od roku 1995 do konce 4. čtvrtletí 2013
Čtvrtletní aktualizace časových řad z různých oblastí života společnosti.
31. 3. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS – 4. čtvrtletí 2013
Údaje poskytované výběrovým šetřením pracovních sil jsou vesměs přímo srovnatelné s informacemi, které o problematice trhu práce předkládají Eurostatu ostatní členské země EU resp. další státy, provádějící obdobná šetření. Použitá metodika je minimálně ovlivnitelná specifiky legislativy i ekonomickými podmínkami konkrétní země.
31. 3. Základní finanční ukazatele v tržních službách – 4. čtvrtletí 2013
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časových řad.
31. 3. Základní finanční ukazatele v maloobchodě – 4. čtvrtletí 2013
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časových řad.
31. 3. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR – 4. čtvrtletí 2013
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časových řad.
31. 3. Základní finanční ukazatele v dopravě, informačních a komunikačních činnostech – 4. čtvrtletí 2013
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časových řad.
1. 4. Čtvrtletní národní účty – 4. čtvrtletí 2013
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy poklesl v roce 2013 meziročně o 0,9 %. V běžných cenách byl v loňském roce v tuzemské ekonomice vytvořen HDP v hodnotě 3 884 mld. Kč, tj. o 1,0 % více než v roce 2012.
1. 4. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – únor 2014
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v únoru letošního roku 6,7 % a meziročně se snížila o 0,6 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 5,8 %, míra nezaměstnanosti žen 7,8 %.
1. 4. Deficit a dluh vládních institucí v letech 2010–2013
V roce 2013 dosáhl dluh sektoru vládních institucí 46,06 % HDP, což oproti roku 2012 znamenalo mírné snížení.
1. 4. Hlavní makroekonomické ukazatele
Tabulka s aktualizovanými a doplněnými hlavními makroekonomickými ukazateli za rok 2013. Časová řada začíná rokem 1993.
1. 4. Výsledky zdravotnických účtů ČR v letech 2000–2012
Informace o základních principech systému zdravotnických účtů, vysvětlení odlišností tohoto systému od dosavadní statistiky. Ekonomické informace o zdrojích financování, druhu zdravotní péče a dále i informace o poskytovatelích tohoto druhu péče. Nechybí ani mezinárodní srovnání.
3. 4. Informační společnost v číslech 2014
Údaje o využívání pevných linek, mobilních telefonů, počítačů a internetu mezi jednotlivci, v domácnostech, podnicích, ve veřejné správě a ve zdravotnictví. To vše doplněno i o mezinárodní srovnání v rámci EU28.
4. 4. Maloobchod – únor 2014
Maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy reálně v únoru meziměsíčně vzrostly o 0,3 %. Meziroční nárůst po očištění o vliv počtu pracovních dnů dosáhl 8,1 %.
4. 4. Služby – měsíční indexy tržeb – únor 2014
Pravidelná měsíční aktualizace časových řad. Bazický rok 2010.

Na příští týden připravujeme:
7. 4. Stavebnictví (rychlá informace)
7. 4. Průmysl (rychlá informace)
7. 4. Zahraniční obchod (rychlá informace)
7. 4. Index nabídkových cen bytů
7. 4. Statistický bulletin – 1. až 4. čtvrtletí 2013 – hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj (e-publikace)
7. 4. Doprava – naturální ukazatele čtvrtletní – 4. čtvrtletí 2013 (časová řada)
9. 4. Tisková konference: Perspektivy mladé generace při zakládání rodiny
9. 4. Indexy spotřebitelských cen – inflace – březen 2014 (rychlá informace)
10. 4. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb – březen 2014
11. 4. Energetická bilance – rok 2012 (e-publikace)

Informace ze světa:
31. 3. Destatis: Desetina polí, na nichž se pěstuje zelenina, je v Německu obdělávána ekologicky
31. 3. Eurostat: Březnová meziroční míra inflace v eurozóně klesla na 0,5 %
31. 3. Eurostat: V roce 2012 dosáhl v zemích EU28 daňový výnos 40,6 % HDP
1. 4. Eurostat: Míra nezaměstnanosti v únoru 2014 v zemích EU28 klesla na 10,6 %
1. 4. OECD: Studenti v Singapuru a Koreji přistupují k řešení problému kreativněji než jinde
3. 4. Destatis: Každý desátý podnik, který vyváží zboží z Německa, jej vyváží mimo jiné i do Ruska


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10