Newsletter - 12/2014

 

28. března 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
24. 3. Konjunkturální průzkum – březen 2014
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry vzrostl ve srovnání s únorem o 1,4 bodu. Na tomto zvýšení se podílel jak růst podnikatelského, tak i spotřebitelského indikátoru důvěry.
25. 3. Indexy cen průmyslových výrobců – únor 2014
Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně zůstaly beze změny, v meziročním srovnání klesly o 0,7 %.
25. 3. Indexy cen zemědělských výrobců – únor 2014
Ceny výrobců v zemědělství se v únoru 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 5,0 %. U rostlinné výroby došlo ke snížení o 15,2 %, ceny živočišné výroby byly o 7,7 % vyšší.
25. 3. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře – únor 2014
Meziročně klesly v únoru 2014 ceny tržních služeb o 1,0 %. Ceny telekomunikačních služeb se snížily o 21,0 %, ceny skladování a podpůrných služeb v dopravě poklesly o 6,6 %. Ceny za poštovní a kurýrní služby vzrostly o 8,9 % a u cen reklamních služeb a průzkumu trhu byl zaznamenán nárůst o 5,3 %.
25. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění – únor 2014
Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen zůstal v únoru stejný jako v lednu, tj. 0,2 %.
25. 3. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
Informace o předběžných údajích o počtu zaměstnanců, průměrných měsíčních mzdách a mzdových nákladech za národní hospodářství ČR za jednotlivá čtvrtletí roku 2013 tříděné podle odvětví, velikosti zpravodajské jednotky, institucionálního sektoru a území.
25. 3. Zneužití názvu Registru ekonomických subjektů (RES) – tisková zpráva
ČSÚ opakovaně varuje podnikatele před komerční nabídkou smluvní „registrace nově vzniklého podnikatelského subjektu.“
26. 3. Tisková konference Reality v České republice: Začíná ožívat trh s nemovitostmi?
Domy a byty tvoří přes 90 % hmotného majetku domácností. Spolu s hodnotou ostatních budov a staveb představují 85 % čisté hodnoty hmotných fixních aktiv v ekonomice. Na byt si obyvatel Prahy našetří za 6,5 roku, na rodinný dům za téměř 20 let. Na druhé straně žebříčku je Ústecký kraj u bytů (1,87 let) a Kraj Vysočina u domů (6,19 let).
26. 3. Bilance rostlinných výrobků – 2. pololetí 2013
Na konci roku 2013 byla v ČR celková zásoba obilovin na úrovni 2 928 tis. tun (největší byly zásoby pšenice 1 734 tis. tun), hrachu setého 17 tis. tun, brambor 138 tis. tun, cukrovky technické 173 tis. tun, řepky 235 tis. tun, máku 5 tis. tun a slunečnice 12 tis. tun.
27. 3. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice – leden 2014
V meziměsíčním srovnání klesly v lednu 2014 vývozní i dovozní ceny shodně o 0,4 %. Při meziročním srovnání se lednové vývozní ceny zvýšily o 4,7 % především v důsledku oslabení koruny vůči euru a dolaru, dovozní ceny vzrostly o 2,9 %.

Na příští týden připravujeme:
31. 3. Roční národní účty
31. 3. Obce Královéhradecka (e-publikace)
31. 3. Dojížďka do zaměstnání a do škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika, kraje, okresy, obce. Dojížďkové proudy (e-publikace)
31. 3. Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu z roku 2011 (e-publikace)
31. 3. Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu z roku 2011 (e-publikace)
31. 3. Domácnosti jednotlivců (e-publikace)
31. 3. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží – únor 2014 (časová řada)
31. 3. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky – od roku 1995 do konce 4. čtvrtletí 2013 (e-publikace)
31. 3. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS – 4. čtvrtletí 2013 (e-publikace)
31. 3. Základní finanční ukazatele v tržních službách – 4. čtvrtletí 2013 (časová řada)
31. 3. Základní finanční ukazatele v maloobchodě – 4. čtvrtletí 2013 (časová řada)
31. 3. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR – 4. čtvrtletí 2013 (časová řada)
31. 3. Základní finanční ukazatele v dopravě, informačních a komunikačních činnostech – 4. čtvrtletí 2013 (časová řada)
1. 4. Čtvrtletní národní účty – 4. čtvrtletí 2013 (rychlá informace)
1. 4. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – únor 2014
1. 4. Deficit a dluh vládních institucí v letech 2010–2013
1. 4. Hlavní makroekonomické ukazatele
2. 4. Výsledky zdravotnických účtů ČR v letech 2000–2012 (analýza)
4. 4. Maloobchod – únor 2014 (rychlá informace)
4. 4. Inovační aktivity podniků v ČR v letech 2010–2012
4. 4. Porážky hospodářských zvířat – únor 2014 (e-publikace)
4. 4. Služby – měsíční indexy tržeb – únor 2014 (časová řada)

Informace ze světa:
24. 3. Eurostat: V roce 2013 požádalo v EU28 o azyl 435 tis. osob. O 100 tis. více než před rokem
25. 3. Eurostat: V EU28 se v roce 2012 recyklovalo či kompostovalo 42 % komunálního odpadu
25. 3. WHO: Ročně v důsledku znečištěného ovzduší umírá předčasně 7 mil. osob
26. 3. Destatis: V roce 2012 investovalo Německo do vzdělávání, vědy a výzkumu 247,4 mld. eur
27. 3. Destatis: Veřejný dluh se v roce 2013 v Německu snížil o 1,4 % a dosahoval 2 044 mld. eur
27. 3. Eurostat: Hodinové náklady práce se v EU28 pohybují od 3,7 do 40,1 eur


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10