Newsletter - 10/2014

 

14. března 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
10. 3. Zahraniční obchod – leden 2014
Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí přebytkem 15,5 mld. Kč, což představovalo meziroční zlepšení o 12,9 mld. Kč.
10. 3. Indexy spotřebitelských cen (inflace) – únor 2014
Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen zůstal v únoru stejný jako v lednu, tj. 0,2 %.
10. 3. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Analýza rozšiřuje Rychlou informaci Konjunkturální průzkum. Opírá se o názory vedoucích pracovníků 947 průmyslových podniků, 481 podniků ve stavebnictví, 286 podniků obchodu a 635 podniků vybraných odvětví služeb, který byly v Rychlé informaci publikovány 24. 2. 2014.
11. 3. Vydání a spotřeba domácností (statistiky rodinných účtů) – 4. čtvrtletí 2013
Publikace doplňuje Rychlou informaci Indexy spotřebitelských cen, která vyšla 10. 3. 2014 např. o vývoj cen z pohledu domácností důchodců.
11. 3. Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2013
Ve 4. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční nominální celkem 26 637 Kč, což je o 484 Kč (1,8 %) méně než ve stejném období roku 2012. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,1 %, reálně se tak mzda snížila o 2,9 %. Medián mezd činil 22 288 Kč.
11. 3. Vývoj na trhu práce – 4. čtvrtletí 2013
Nejvyšší meziroční nárůst mediánu hrubé mzdy (o 3,9 %) lze pozorovat u malé skupiny dělníků v zemědělství, lesnictví a rybářství, kde tak medián stoupl na 18 713 Kč. Naopak k nejnižšímu zvýšení došlo v úřednických profesích, kde střední mzdová úroveň setrvala u hodnoty 21 tis. Kč.
11. 3. Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven – 4. čtvrtletí 2013
Z celkových nákladů zdravotních pojišťoven připadalo za 4. čtvrtletí 2013 na náklady vynaložené na zdravotní péči financované ze základního fondu zdravotního pojištění a z fondu prevence, případně z fondu na úhradu preventivní péče 93,0 %. Rozhodující podíl v nákladech na zdravotní péči představují náklady na ústavní péči (51,0 %).
13. 3. V sedmi obcích vyberou v sobotu nové zastupitele (tisková zpráva)
14. 3. Maloobchod – leden 2014
Tržby v maloobchodě v lednu 2014 reálně meziměsíčně vzrostly o 1,8 %, meziročně po očištění o vliv pracovních dní se zvýšily o 6,4 %. Nejrychleji rostly tržby za prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 18,0 %).
14. 3. Stavebnictví – leden 2014
Stavební produkce v lednu 2014 reálně meziročně vzrostla o 5,0 %. Počet vydaných stavebních povolení se meziročně snížil o 27,3 %, jejich orientační hodnota v důsledku velmi nízké srovnávací základny minulého roku vzrostla o 21,7 %.
14. 3. Průmysl – leden 2014
Průmyslová produkce zaznamenala v lednu 2014 reálný meziroční nárůst o 5,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla ve srovnání s předchozím měsícem nižší o 0,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,6 %.
14. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – potravinářské výrobky – březen 2012
Tabulka ukazuje průměrné ceny 26 vybraných výrobků v celé ČR a v jednotlivých krajích. Největší mezikrajské rozdíly byly zaznamenána u ceny konzumních jablek, nejvyrovnanější byly ceny u vepřové pečeně s kostí.

Na příští týden připravujeme:
17. 3. Indexy cen výrobců – měsíční – únor 2014 (rychlá informace)
17. 3. Indexy cen vývozu a dovozu – leden 2014 (rychlá informace)
17. 3. Vývoj ekonomiky České republiky – rok 2013 (analýza)
17. 3. Indexy realizovaných cen bytů – 4. čtvrtletí 2013 (e-publikace)
17. 3. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje – č. 1/2014 (časopis)
17. 3. Statistika&My – č. 3/2014 (časopis)
21. 3. Pohyb obyvatelstva 1. až 4. čtvrtletí 2013 (rychlá informace)
21. 3. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 4. čtvrtletí 2013 (e-publikace)

Informace ze světa:
7. 3. OECD: Každý čtvrtý turista je starší 55 let
10. 3. Eurostat: Sedmina energie spotřebované v EU28 pochází z obnovitelných zdrojů
10. 3. OECD: Polská ekonomika by mohla růst rychleji, když se podaří reformy na trhu práce
10. 3: OSN: Produkce potravin v Asii by se do roku 2050 měla zvýšit o téměř 80 %
11. 3. Destatis: Dle předběžných údajů se v lednu 2014 vývoz z Německa meziročně zvýšil o 2,9 %
12. 3. Eurostat: Průmyslová produkce v lednu 2014 v EU28 meziměsíčně mírně vzrostla
12. 3. SÚ SR: Spotřebitelské ceny v únoru 2014 meziročně klesly o 0,1 %
14. 3. Destatis: Spotřebitelské ceny v Německu v únoru 2014 meziročně vzrostly o 1,2 %


Pokud si nepřejete Newsletter dostávat, případně máte nějaké připomínky či dotazy, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10