Newsletter - 08/2014

 

28. února 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
19. 2. Green Growth
ČSÚ ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze vydal publikaci, která podává komplexní přehled problematiky zeleného růstu v ČR z různých úhlů pohledu. Titul se skládá z pěti častí a zahrnuje celkem 27 indikátorů z oblasti socio-ekonomické a environmentální. Tyto indikátory jsou v přehledné grafické podobě včetně stručných komentářů uspořádány do časových řad. Nechybí ani srovnání podmínek v České republice s mezinárodním vývojem. Publikace je dostupná pouze v anglickém jazyce.
24. 2. Indexy cen výrobců – leden 2014
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,6 % a stavebních prací o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily o 1,3 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny zemědělských výrobců byly meziročně nižší o 4,0 %, průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací o 0,5 % a tržních služeb o 1,8 %.
24. 2. Konjunkturální průzkum – únor 2014
V únoru 2014 zůstala celková důvěra v domácí ekonomiku beze změny. V průmyslu se únorové hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně snížilo, v odvětvích stavebnictví a obchod se situace respondentů oproti lednu 2014 nezměnila a ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v únoru hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti lednu mírně zvýšilo. Indikátor spotřebitelské důvěry se v únoru meziměsíčně snížil, ale v meziročním srovnání je vyšší. Respondenti se stále obávají růstu cen, avšak v porovnání s minulým měsícem již méně.
24. 2. Kraje České republiky v roce 2012
Publikace obsahuje základní údaje o území, obyvatelstvu, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, službách jednotlivých krajů ČR. Množství údajů je prezentováno nejen v tabulkách, ale i v grafech a kartogramech.
26. 2. Česká republika v mezinárodním srovnání v roce 2013
V 11 tematických okruzích jsou zachyceny ekonomické, sociální i environmentální oblasti života. Kromě standardních informací o obyvatelstvu, trhu práce, životním prostředí, jednotlivých sektorech ekonomiky a makroekonomických údajích byly zahrnuty i ukazatele informační společnosti nebo vybrané regionální indikátory.
27. 2. Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu v roce 2011
Při sčítání 2011 byla formulováním otázky na náboženské vyznání dána možnost vyjádřit vztah k víře bez ohledu na bližší konkretizaci tohoto vztahu. Téměř třetina všech osob, které svou příslušnost k víře deklarovaly, zvolila možnost „věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti“.
28. 2. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – leden 2014
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) v lednu 2014 dosáhla 7,0 % a meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu. Údaje vychází z měsíčních dat výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Nově je uvedena i metodicky konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1993.

Na příští týden připravujeme:
3. 3. Hlavní makroekonomické ukazatele (časová řada)
3. 3. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží – leden 2014 (časová řada)
6. 3. Tvorba a užití HDP – 4. čtvrtletí 2013 (rychlá informace)
6. 3. Čtvrtletní národní účty – vybrané ukazatele – 4. čtvrtletí 2013 (časová řada)
7. 3. Porážky hospodářských zvířat – leden 2014 (e-publikace)
7. 3. Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky za rok 2013 (e-publikace)

Informace ze světa:
24. 2. Destatis: Hodnota stavebních zakázek se v Německu v roce 2013 zvýšila o 1,9 %
24. 2. Eurostat: Cenová hladina v EU28 se v lednu 2014 meziměsíčně snížila o 0,9 %
25. 2. GUS (statistický úřad Polska): Socio-ekonomická situace v Polsku v lednu 2014
25. 2. SÚ SR: Slovenští statistici se chystají na prezidentské volby
26. 2. ILO (Mezinárodní organizace práce): Krize nutí Albánce k návratu domů. Bez práce nebudou
27. 2. Eurostat: Regionální HDP v zemích EU v roce 2011


Pokud si nepřejete Newsletter dostávat, případně máte nějaké připomínky či dotazy, napište nám prosím na press@czso.cz.

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10