Newsletter - 07/2014

 

21. února 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
17. 2. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě – 4. čtvrtletí 2013 a rok 2013
Za celý rok 2013 se v porovnání s předchozím rokem vývozní ceny zvýšily o 1,2 %, dovozní ceny se snížily o 0,2 %, směnné relace činily 101,4 %.
17. 2. Indexy cen vývozu a dovozu – prosinec 2013
Ceny zahraničního obchodu meziročně silně vzrostly vlivem slabší koruny. V prosinci 2013 vývozní ceny meziměsíčně stouply o 2,2 %, dovozní ceny o 1,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %.
17. 2. Komentář - Ceny vývozu a dovozu: Nebýt slabé koruny, import deflace by zesílil
Slabá koruna podpořila v prosinci směnné relace prakticky u všech skupin obchodovaného zboží – tempo růstu cen vývozu bylo vesměs příznivější než dynamika cen dovozu.
17. 2. Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
V roce 2012 zaměstnávalo odvětví cestovního ruchu 231,1 tisíce osob, což představovalo 4,6 % z celkové zaměstnanosti České republiky. Téměř 80 % osob zaměstnaných v cestovním ruchu bylo v postavení zaměstnanců.
17. 2. Komentář - Flash odhad HDP: Držme se zatím při zemi
Zatím vykázaný meziroční a zejména mezikvartální růst české ekonomiky nelze jednoznačně připsat úhrnné výkonnosti odvětví. Tempo HDP ovlivnila významně položka čistých daní z produktů.
18. 2. Statistika&My č. 02/2014
Hlavním tématem druhého letošního čísla časopisu Statistika&My jsou cizinci v ČR. Dozvíte se například, jaká je struktura cizinců v jednotlivých krajích, jak se vyvíjela v posledních letech jejich zaměstnanost nebo jak se měnily počty přechodných a trvalých pobytů.
Příspěvek předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové zdůvodňuje požadavek na vyjmutí úřadu z gesce připravovaného služebního zákona, jehož uplatnění by v podmínkách ČSÚ vedlo k ohrožení principu nezávislosti státní statistické služby.
20. 2. Časové řady základních ukazatelů statistiky práce – únor 2014
Publikace přináší přehled retrospektivních údajů z oblasti statistiky trhu práce. Časové řady zachycují vývoj nejdůležitějších ukazatelů v územním třídění i v třídění podle odvětví.

Na příští týden připravujeme:
24. 2. Indexy cen výrobců – měsíční – leden 2014 (rychlá informace)
24. 2. Konjunkturální průzkum – únor 2014 (rychlá informace)
26. 2. Česká republika v mezinárodním srovnání v roce 2013 (e-publikace)
27. 2. Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 (e-publikace)
28. 2. Živočišná výroba v roce 2013 (časová řada)
28. 2. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – leden 2014 (rychlá informace)
28. 2. Zajímavosti ze zahraničního obchodu v roce 2013 (e-publikace)

Informace ze světa:
17. 2. SÚ SR: Vývoj hospodářství na Slovensku v roce 2013
18. 2. Eurostat: Spotřeba energií v EU28 mezi lety 2006 a 2012 poklesla o 8 procent
19. 2. Eurostat: Produkce ve stavebnictví v EU28 se v prosinci 2013 meziměsíčně zvýšila o 1,0 %
19. 2. OECD: I ve čtvrtém čtvrtletí se HDP v zemích OECD zvýšilo o 0,6 %


Pokud si nepřejete Newsletter dostávat, případně máte nějaké připomínky či dotazy, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10