Newsletter - 06/2014

 

14. února 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
10. 2. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb – leden 2014
V lednu 2014 hodnotilo 33 % průmyslových podniků svou ekonomickou situaci jako dobrou, 62 % jako uspokojivou a 5 % jako špatnou. Mezi stavebními podniky byl tento poměr 15:62:23. V odvětví obchodu označilo ekonomickou situaci svého podniku za dobrou 24 % respondentů, 68 % jako odpovídající sezóně a 8 % jako špatnou. Ve vybraných odvětvích služeb byl poměr odpovědí následující: 50:48:2.
10. 2. Ropa, ropné produkty a zemní plyn – listopad 2013
Publikace umožňuje uživatelům rychlou měsíční orientaci na trhu ropných produktů v ČR.
11. 2. Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA ve 4. čtvrtletí 2013
Tabulkový výstup obsahuje údaje o zahraničním obchodu České republiky v jednotlivých čtvrtletích roku 2013. Z teritoriálního hlediska jsou k dispozici údaje za země EU28 (z nich v podrobném členění zvlášť za Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko) a za země mimo EU28.
12. 2. Indexy spotřebitelských cen (inflace) – leden 2014
Lednové spotřebitelské ceny vzrostly oproti prosinci 2013 pouze o 0,1 %. To představuje nejnižší meziměsíční přírůstek cen v lednu od roku 1993. Ve srovnání s lednem 2013 vzrostly ceny v lednu 2014 jen o 0,2 % – nejméně od roku 2009.
13. 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – základní členění – leden 2014
Tabulkový výstup podrobně doplňuje informace o inflaci.
13. 2. Cizinci v ČR v čase a prostorutisková zpráva, prezentace z tiskové konference
14. 2. Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2013
V publikaci naleznete srovnání výsledků sklizně jednotlivých druhů plodin v roce 2013 a v roce 2013. Nechybí ani porovnání mezi jednotlivými kraji.
14. 2. Předběžný odhad HDP – 4. čtvrtletí 2013
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 4. čtvrtletí 2013 podle předběžného odhadu meziročně o 0,8 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 1,6 %.
14. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – potravinářské výrobky – únor 2014
Regionální srovnání průměrných cen vybraných potravin.

Na příští týden připravujeme:
17. 2. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě – 4. čtvrtletí 2013 (analýza)
17. 2. Indexy cen vývozu a dovozu – prosinec 2013 (rychlá informace)
17. 2. Statistika&My č. 02/2014 – téma: cizinci
20. 2. Časové řady základních ukazatelů statistiky práce – únor 2014

Informace ze světa:
10. 2. ILO (Mezinárodní organizace práce): Rostoucí rozdíl mezi bohatými a chudými je jen částečně spojen se změnami technologií
12. 2. Statistics Finland: Také ve Finsku se absolventům hledá práce hůř
12. 2. Eurostat: Občané EU strávili v roce 2012 v Chorvatsku celkem 70,4 milionu nocí
13. 2. Destatis: Ceny se v Německu v lednu 2014 meziměsíčně zvýšily o 1,4 %


Pokud si nepřejete Newsletter dostávat, případně máte nějaké připomínky či dotazy, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10