Newsletter - 04/2014

 

31. ledna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
27. 1. Statistika&My
Tématem prvního letošního čísla časopisu Statistika&My je spotřeba potravin. Kromě tištěné verze má časopis i novou elektronickou podobu na www.statistikaamy.cz
27. 1. Indexy cen zemědělských výrobců v roce 2013
V porovnání s rokem 2010 se v roce 2013 zvýšily ceny zemědělských výrobců o 28,6 %. U rostlinných výrobků byl vykázán vzestup cen o 32,9 % a u živočišných výrobků o 24,3 %.
27. 1. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře v roce 2013
Meziročně byly v roce 2013 ceny tržních služeb v úhrnu nižší o 1,5 %. Snížily se především ceny za telekomunikační služby. Naopak ceny za reklamní služby a průzkum trhu vzrostly.
27. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) v roce 2013 – podrobné členění
Průměrná roční míra inflace v roce 2013 dosáhla 1,4 % a byla nejnižší od roku 2009.
28. 1. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v roce 2013
V lednu 2013 bylo v ČR vybaveno firemní počítačovou sítí téměř 70 % podniků. Některý z volně přístupných webových prohlížečů využívaly více než dvě třetiny podniků, skoro šest z deseti firem používá volně dostupné kancelářské softwary.
28. 1. Příběh statistiky
Populárně naučná publikace se věnuje historii světové i české statistiky od počátků lidstva až po současnost.
28. 1. Postavení českého trhu práce v rámci EU
Ve 3. čtvrtletí 2013 byla obecná míra nezaměstnanosti v ČR (7,0 %) o 3,6 p. b. nižší než průměr EU.
30. 1. Zemědělství ve 4. čtvrtletí 2013 a v roce 2013
Rok 2013 se vyznačoval poklesem výroby masa, snížil se i nákup mléka.
31. 1. Zaostřeno na ženy a muže
Letošní vydání publikace Zaostřeno na ženy a na muže přináší aktualizované statistické informace získané ze statistických šetření v časové řadě, jež končí zpravidla rokem 2012.
31. 1. Spotřeba potravin v letech 1948 až 2012
Na spotřebě jednotlivých druhů potravin se promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem a počtem cizinců v naší populaci, ale největší vliv na spotřebu potravin mají jejich ceny. Je třeba vzít v úvahu i zdravotní osvětu, dostupnost jednotlivých druhů potravin na trhu a masivní reklamu.

Na příští týden připravujeme:
3. 2. Hlavní makroekonomické ukazatele za rok 2013 (datový soubor)
3. 2. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) – 4. čtvrtletí 2013 (rychlá informace)
3. 2. Čtvrtletní analýza z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) – rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími (analýza)
6. 2. Zahraniční obchod České republiky – prosinec 2013 (e-publikace)
7. 2. Výsledky chovu drůbeže – roky 2012 a 2013, skotu – 2. pololetí 2013, prasat – 2. pololetí 2013 (e-publikace)
7. 2. Cestovní ruch – 4. čtvrtletí 2013 (rychlá informace)

Informace ze světa:
28. 1. OSN: Globální přímé zahraniční investice významně slouply
29. 1. Eurostat: Turisté strávili v roce 2013 v EU celkem 2,6 miliardy nocí
30. 1. Destatis: V roce 2013 poklesl v Německu prodej piva o 2 %


Pokud si nepřejete Newsletter dostávat, případně máte nějaké připomínky či dotazy, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10