Newsletter - 03/2014

 

24. ledna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
17. 1. Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice
Publikace představuje obsáhlý a komplexní přehled bytové výstavby v letech 1997 až 2012. Titul je doplněn historickými časovými řadami od roku 1948 a vybranými údaji o bytovém fondu ze sčítání lidu, domů a bytů, která se uskutečnila v letech 1961 až 2011.
22. 1. Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050
Středočeský kraj a Hlavní město Praha budou jedinými kraji, jejichž počet obyvatel by měl být v roce 2050 vyšší než dnes. Nejvíce obyvatel ubude v Moravskoslezském kraji. Všechny kraje čeká stárnutí.
24. 1. Konjunkturální průzkum – leden 2014
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v lednu nezměnila. Indikátor důvěry podnikatelů se celkově meziměsíčně snížil a důvěra spotřebitelů naopak vzrostla.

Na příští týden připravujeme:
27. 1. Indexy cen zemědělských výrobců v roce 2013 (e-publikace)
27. 1. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře v roce 2013 (e-publikace)
27. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) v roce 2013 – podrobné členění (e-publikace)
28. 1. Postavení českého trhu práce v rámci EU – 3. čtvrtletí 2013 (analýza)
28. 1. Tisková konference: Jak jsou využívány informační technologie v podnicích?
30. 1. Zemědělství ve 4. čtvrtletí 2013 a v roce 2013 (rychlá informace)
31. 1. Zaostřeno na ženy a muže – rok 2012 (e-publikace)
31. 1. Spotřeba potravin v letech 1948 až 2012 (e-publikace)

Informace ze světa:
20. 1. OECD: Daňové výnosy se v zemích Latinské Ameriky zvýšily
21. 1. ILO (Mezinárodní organizace práce): Slabé oživení ekonomiky se na globálním pracovním trhu neprojevilo
21. 1. Eurostat: Ceny bytů v EU ve 3. čtvrtletí 2013 poklesly meziročně o 0,5 %


Pokud si nepřejete Newsletter dostávat, případně máte nějaké připomínky či dotazy, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.