Newsletter - 52/2020

 

28. prosince 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
21. 12. 2020 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 12. 2020
Cizinci v ČR - 2020
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, mezinárodní ochrana, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2019. Doprovázené metodickými texty a zhodnocením posledního vývoje.

22. 12. 2020
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 12. 2020
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 12. 2020
Konjunkturální průzkumy - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 12. 2020
Konjunkturální průzkum - prosinec 2020
Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem, se oproti listopadu zvýšil o 5,9 bodu na hodnotu 87,9. Vzrostly rovněž obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů o 5,4 bodu na hodnotu 87,1 a indikátor důvěry spotřebitelů o 8,6 bodu na hodnotu 91,7. V meziročním srovnání jsou ovšem souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na podstatně nižší úrovni.

28. 12. 2020
Indexy cen průmyslových výrobců - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 12. 2020
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 12. 2020
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

28. 12. 2020 Širší aspekty vývoje průmyslu v ČR i EU z pohledu trhu práce
Analýza podává přehled o dlouhodobějším vývoji zaměstnanosti v průmyslu dle hlavních odvětví či regionů. Všímá si i změn ve věkové a vzdělanostní skladbě pracovníků, dynamiky mezd a mzdové diferenciace. Zabývá se produktivitou i celkovými náklady práce. Hlavní údaje jsou uvedeny v mezinárodním srovnání.

Připravujeme:
29. 12. 2020 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 3. čtvrtletí 2020
29. 12. 2020 Index cen bytových nemovitostí - 3. čtvrtletí 2020
30. 12. 2020 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2020
30. 12. 2020 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 3. čtvrtletí 2020
30. 12. 2020 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky) - 3. čtvrtletí 2020 (pouze anglicky)
31. 12. 2020 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 3. čtvrtletí 2020
31. 12. 2020 Zaostřeno na ženy a muže - 2020
31. 12. 2020 Senioři v ČR v datech - 2020
31. 12. 2020 Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2017–2019
31. 12. 2020 Účty materiálových toků (vybrané indikátory) – 2014–2019
31. 12. 2020 Cizinci v ČR - 2020
4. 1. 2021 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 3. čtvrtletí 2020
4. 1. 2021 Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – 1. až 3. čtvrtletí 2020
4. 1. 2021 Porážky hospodářských zvířat - listopad 2020
4. 1. 2021 Struktura výdajů sektoru vládních institucí - 2019
4. 1. 2021 Výroba masa na jatkách - listopad 2020
4. 1. 2021 Hlavní makroekonomické ukazatele
4. 1. 2021 Pracovní místa v ČSÚ - leden 2021

 

PF 2021

 

Příští newsletter vyjde v pondělí 4. ledna 2021.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10