Newsletter - 51/2021

 

17. prosince 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
13. 12. Pohyb obyvatelstva - 1. – 3. čtvrtletí 2021
Na konci září byl počet obyvatel České republiky o 19,7 tisíce nižší než na počátku roku. Úbytek obyvatel zapříčinila zejména vysoká převaha zemřelých nad narozenými, záporné však bylo i saldo zahraniční migrace. Počty živě narozených a sňatků se meziročně mírně zvýšily.
13. 12.
Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. – 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 12.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. – 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 12.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 12.
Cizinci v ČR - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 12.
Život cizinců v ČR - 2020
Ke konci roku 2020 dosáhl počet cizinců zaměstnaných v České republice hodnoty 741 967 osob. Cizinci se tak na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství podíleli 14,2 %. Nejvíce jich působilo ve zpracovatelském průmyslu.

13. 12.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 12.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 43. a 44. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 43. a 44. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi - 2007-2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 12.
Malý lexikon obcí České republiky - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 12.
Informační technologie ve zdravotnictví v České republice - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen výrobců - listopad 2021
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, ceny průmyslových výrobců o 1,2 % a ceny stavebních prací o 0,4 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 14,6 %, ceny průmyslových výrobců o 13,5 %, stavebních prací o 7,9 % a tržních služeb pro podniky o 1,8 %.
16. 12.
Indexy cen zemědělských výrobců - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Vývoj ekonomiky České republiky - 3. čtvrtletí 2021
Ve 3. čtvrtletí 2021 neplatila žádná restriktivní opatření, což povzbudilo především odvětví služeb a obchodu. Růst české ekonomiky tak podporovala výhradně domácí poptávka. Přetrvávající problémy v globálních dodavatelských řetězcích brzdily tuzemský průmysl, což se negativně projevilo i na výsledné bilanci zahraničního obchodu.
17. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 50. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 12.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 4/2021 (pouze anglicky)
Poslední letošní číslo odborného statistického čtvrletníku.
17. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 12.
Základní údaje o termínech voleb a volební účasti - 1990 - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 12.
Voliči, účast, hlasy - 1990-2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 12.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 12.
Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2005-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
20. 12. Statistická ročenka - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 2021
20. 12. Indexy cen průmyslových výrobců - listopad 2021
20. 12. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
21. 12. Česko v číslech - 2020
23. 12. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - říjen 2021
27. 12. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - listopad 2021
27. 12. Konjunkturální průzkum - prosinec 2021
27. 12. Konjunkturální průzkumy - prosinec 2021
27. 12. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - prosinec 2021

 

I ve vánočním čase se můžete těšit na pravidelné informace o novinkách ze světa statistiky, tentokrát však v netradičním termínu, a sice v pondělí 27. prosince.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10