Newsletter - 51/2020

 

18. prosince 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
14. 12. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2020
Počet obyvatel České republiky se od počátku roku do konce září zvýšil o 13,9 tisíce, přičemž překonal hranici 10,7 milionu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 byl ale přírůstek obyvatel letos téměř o 60 % nižší. Kladnou bilanci mělo pouze zahraniční stěhování, přirozená měna byla záporná. Meziročně výrazně poklesl počet nově uzavřených manželství, nižší byl i počet narozených a rozvodů. Počet zemřelých mírně vzrostl.
14. 12.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Voliči, účast, hlasy - 1990 - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Základní údaje o termínech voleb a volební účasti - 1990 - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 1996 - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Volby do zastupitelstev krajů - 2000 - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 12.
Vývoj sňatečnosti v České republice - 2001-2019
Sňatečnost v České republice nepřetržitě rostla od roku 2014. Tento trend zastavila zejména na jaře letošního roku opatření přijatá v souvislosti s nemocí Covid-19.

15. 12.
Malý lexikon obcí České republiky - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 12.
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 4/2020
Poslední číslo Demografie v roce 2020, které je tradičně publikováno v anglickém jazyce, se zejména věnuje populačními vývoji v Česku za posledních třicet let.
15. 12.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 12.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen zemědělských výrobců - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen výrobců - listopad 2020
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců a ceny stavebních prací shodně o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,1 %, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,5 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, vzrostly ceny stavebních prací o 3,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.  
16. 12. Mzdy učitelů v regionálním školství - 2012–2019
V roce 2019 učitelé pracující v regionálním školství pobírali hrubou mzdu v průměru 39 656 Kč měsíčně. Meziročně si tak polepšili o 15 % (o více než 5 tis. Kč). Zatímco učitelé na středních školách vydělávali v průměru měsíčně 41,9 tis. Kč, jejich kolegové v mateřských školách o 8 tis. Kč méně.
17. 12.
Vývoj ekonomiky České republiky - 3. čtvrtletí 2020
Uvolnění opatření proti šíření Covid-19 umožnilo ve 3. čtvrtletí opětovný rozjezd většiny ekonomických aktivit i redukci části ztrát z 2. čtvrtletí. Domácí spotřeba i zahraniční poptávka se zvýšily, investiční aktivita ale nadále zaostávala.   

18. 12. Tisková zpráva:
Kuřecí řízek ke štědrovečerní večeři je favoritem českých dětí
Nejčastějším štědrovečerním jídlem českých dětí je kuřecí řízek, druhé místo patří kaprovi, bronzovou příčku obsadily jiné druhy ryb. Výrazně méně obvyklý je na sváteční tabuli vepřový řízek či vinná klobása. O tom, co se obvykle jí o Štědrém večeru v českých rodinách, rozhodují i regionální zvyklosti. Takové jsou první výsledky zábavně-vzdělávací akce Minisčítání, které se letos zúčastnilo na 19 000 dětí. 
18. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 51. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 12.
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2019
Publikace obsahuje podrobné mezinárodně srovnatelné roční údaje o výši a struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o počtu a struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
18. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 12.
Statistická ročenka Hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje - 2020
Krajské statistické ročenky vycházejí letos
již podvacáté a soustřeďují se především na období let 2017–2019. Svým obsahem se přitom zabývají nejen celým krajem, ale i jeho dílčími územními celky.
18. 12. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 4/2020 (pouze anglicky)
Celé nové číslo časopisu Statistika je ve formátu pdf zdarma.

Připravujeme:
21. 12. 2020 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - říjen 2020
22. 12. 2020 Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
22. 12. 2020 Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
28. 12. 2020 Konjunkturální průzkumy - prosinec 2020
28. 12. 2020 Konjunkturální průzkum - prosinec 2020
28. 12. 2020 Indexy cen průmyslových výrobců - listopad 2020
28. 12. 2020 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - prosinec 2020
28. 12. 2020 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - listopad 2020

 

Přejeme radostné vánoční svátky. Další newsletter bude zveřejněn mimořádně v pondělí 28. prosince.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10