Newsletter - 51/2019

 

20. prosince 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
16. 12. Průměrné ceny zemědělských výrobků - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Statistika&My č. 12/2019
Tématem posledního letošního čísla je Bez bariér. Kolik je v Česku dětí se zdravotním postižením. Lidé se zdravotním postižením jsou často senioři. Co říkají data za příspěvky na péči o osobách se zdravotním postižením. Pomoc rodiny je rozhodující. Při územní přípravě sčítání je nutná součinnost se samosprávami. Hospodářská zvířata na cestách.
16. 12.
Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen zemědělských výrobců - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen výrobců - listopad 2019
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců snížily o 2,0 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %. Vzrostly ceny stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,1 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,9 %, stavebních prací o 4,7 % a tržních služeb pro podniky o 2,2 %.
16. 12.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Vývoj ekonomiky České republiky - 3. čtvrtletí 2019
Ve 3. čtvrtletí 2019 došlo ke zpomalení hospodářského růstu. Zejména mezičtvrtletní dynamika byla ovlivněna stagnací spotřeby domácností. Meziroční růst hrubého domácího produktu negativně ovlivnily investice.
16. 12.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Děti se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením žijící mimo soukromé domácnosti - 2017, 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 12.
Spotřební výdaje domácností – 2017
Publikace obsahuje výsledky výběrového šetření Statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právní formy užívání bytu, podle výše čistého peněžního příjmu na osobu, za domácnosti s dětmi podle typu rodiny a další typy domácností bez dětí. Za uvedené skupiny domácností jsou publikovány výdaje jako roční průměry na osobu v Kč a struktura v %.
19. 12.
Statistická ročenka Hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje - 2018
Základní údaje o vývoji kraje v letech 2016 až 2018, ve vybraných ukazatelích od roku 2000. Srovnání okresů správních obvodů obcí s rozšířenou působností a měst (v Praze srovnání městských částí), přehled všech obcí. Stručná textová charakteristika kraje, grafy, kartogramy. Na konci ročenky uvedeny metodické vysvětlivky.
19.12. Ukazatele výzkumu a vývoje - 2018
Publikace obsahuje podrobné mezinárodně srovnatelné roční údaje o výši a struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o počtu a struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.

19.12.
Indexy spotřebitelských cen - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
19.12.
Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
19.12.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
19.12.
Spotřební výdaje domácností - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 12.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20.12.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 4/2019 (pouze anglicky)
Speciální Statistika č. 4/2019 je věnována letošní připomínce 100. výročí čs. státní statistiky. Proto obsahuje symbolicky vědecké články pouze od českých a slovenských autorů (ČSÚ Praha, VŠE Praha, UK Praha, AV ČR, Univerzita MB Banská Bystrica a EU Bratislava).
20.12. Voliči, účast, hlasy – 1990–2019
Základní údaje o počtu registrovaných voličů, volební účasti a počtu platných hlasů.

20.12.
Základní údaje o termínech voleb a volební účasti – 1990–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20.12.
Volby do Evropského parlamentu - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
27. 12. 2019 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - prosinec 2019
27. 12. 2019 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - listopad 2019
27. 12. 2019 Konjunkturální průzkum - prosinec 2019
27. 12. 2019 Indexy cen průmyslových výrobců - listopad 2019
27. 12. 2019 Konjunkturální průzkumy - prosinec 2019
30. 12. 2019 Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 3. čtvrtletí 2019
30. 12. 2019 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 3. čtvrtletí 2019
30. 12. 2019 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2019
30. 12. 2019 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 3. čtvrtletí 2019
31. 12. 2019 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 3. čtvrtletí 2019
31. 12. 2019 Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2016 až 2018
31. 12. 2019 Zaostřeno na ženy a muže - 2019
31. 12. 2019 Senioři a jejich výdaje - mezinárodní srovnání - 2019
31. 12. 2019 Účty materiálových toků (vybrané indikátory) - 2018
2. 1. 2020 Struktura výdajů sektoru vládních institucí - 2018
2. 1. 2020 Pracovní místa v ČSÚ - leden 2020
2. 1. 2020 Hlavní makroekonomické ukazatele
2. 1.2020 Struktura výdajů sektoru vládních institucí - 2018
3. 1. 2020 Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2019

Informace ze světa:
17. 12. Eurostat:
Porod císařským řezem: ve Finsku výjimka, na Kypru zcela běžné
19. 12. Statistics Netherlands:
Koncerty v roce 2018 navštívilo nejvíce posluchačů v historii
19. 12. Destatis:
Němečtí studenti jezdí nejčastěji studovat do Rakouska, Nizozemska či Velké Británie

 

Radostné Vánoce a klidný nový rok. Příští newsletter vyjde v pátek 3. ledna 2020.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10