Newsletter - 50/2022

 

16. prosince 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
12. 12. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - říjen 2022
V říjnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 1,1 %, meziročně rostly o 11,4 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,2 %, meziročně rostly o 14,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,1 %, meziročně 97,4 %.
12. 12.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 12.
Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1.–3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 12.
Pohyb obyvatelstva - 1.–3. čtvrtletí 2022
Počet obyvatel České republiky během prvních tří čtvrtletí roku vzrostl o 10,2 tisíce na 10,527 mil. O veškerý přírůstek se postaralo kladné saldo zahraničního stěhování (21,4 tisíce). Přirozenou měnou obyvatel ubylo, když počet zemřelých byl o 11,2 tisíce vyšší než počet živě narozených dětí. Sňatků bylo letos ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 i 2020 výrazně více.
12. 12.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1.–3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 12.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 12.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 12.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2022
Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 1,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 16,2 %, což bylo o 1,1 procentního bodu více než v říjnu.
12. 12.
Indexy spotřebitelských cen - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 12.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 12.
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2021
V roce 2021 podpořil stát ze svého rozpočtu výzkum a vývoj částkou 38 miliard korun, což představovalo 2,0 % z celkových výdajů státního rozpočtu. Ve srovnání s předchozím rokem zůstaly tyto výdaje téměř totožné, jejich podíl na státním rozpočtu i hrubém domácím produktu se však snížil.
12. 12.
Cizinci v ČR - 2021
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, mezinárodní ochrana, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2021, doprovázené metodickými texty a zhodnocením posledního vývoje.

12. 12.
Život cizinců v ČR - 2021
K 31. 12. 2021 pobývalo legálně na území České republiky celkem 660 849 cizinců, z toho více než polovina (338 030 neboli 51,2 %) na základě některého z druhů přechodného pobytu, 320 534 cizinců mělo na území našeho státu platné povolení k trvalému pobytu. Zbytek, tj. 2 285 osob, tvořili cizinci, kterým byl na území České republiky udělen azyl. Podíl cizinců na populaci ČR tak v roce 2021 vzrostl na 6,3 %.
13. 12.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2022
14. 12.
Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2022
15. 12.
Produkce, využití a odstranění odpadů - 2021
15. 12.
Malý lexikon obcí České republiky - 2022
15. 12.
Porodnost a plodnost - 2011–2021
Díky nárůstu intenzity plodnosti v posledních jedenácti letech se Česko v roce 2021 zařadilo k zemím s 
nejvyšší úrovní úhrnné plodnosti v Evropě. Průměrný počet dětí na jednu ženu u nás dosáhl 1,83 a byl nejvyšší od roku 1992. Průměrný věk matky při narození dítěte se dále zvýšil na 30,4 let.
16. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 50. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Vývoj ekonomiky České republiky - 3. čtvrtletí 2022
16. 12.
Indexy cen výrobců - listopad 2022
Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 2,8 % a meziročně o 29,9 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně byly vyšší o 21,3 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 11,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,2 % a meziročně o 6,5 %.
16. 12.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 12.
Indexy cen zemědělských výrobců - listopad 2022
16. 12.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - listopad 2022
16. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2022
16. 12.
Voliči, účast, hlasy - 1990–2022
16. 12.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 1996–2022
16. 12.
Volby do zastupitelstev obcí - 1990–2022
16. 12.
Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2022
16. 12.
Základní údaje o termínech voleb a volební účasti - 1990–2022

Připravujeme:
19. 12. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
20. 12. Indexy cen průmyslových výrobců – listopad 2022
20. 12. Statistická ročenka – Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 2022
20. 12. Souhrnný zemědělský účet – první odhad 2022
22. 12. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě – říjen 2022
23. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – pohonné hmoty a topné oleje – 51. kalendářní týden 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v Katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10