Newsletter - 50/2021

 

10. prosince 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
6. 12. Indexy tržeb v maloobchodě - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Maloobchod - říjen 2021
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu zvýšily reálně o 7,2 %, bez očištění o 5,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,4 %.
6. 12.
Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2021
Ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 5,7 %, reálně vzrostla o 1,5 %. Medián mezd činil 32 979 Kč.

6. 12.
Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Průmysl - měsíční data - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Index stavební produkce - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Bytová výstavba - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Stavební povolení - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2021
Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 18,2 mld. Kč, což byl meziročně o 49,4 mld. Kč horší výsledek.
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Index stavební produkce - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Průmysl - říjen 2021
Průmyslová produkce v říjnu reálně meziročně klesla o 4,9 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 2,0 %.
7. 12.
Stavebnictví - říjen 2021
Stavební produkce v říjnu reálně meziročně vzrostla o 3,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,6 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 4,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 38,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 17,2 % bytů více.
7. 12.
Index průmyslové produkce - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Stavební povolení - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2020
V roce 2020 podpořil český stát prostřednictvím státního rozpočtu výzkumné a vývojové činnosti částkou 38,1 mld. Kč a podílel se tak z jedné třetiny na celkových výdajích na výzkum a vývoj. Na prvním místě jsou vlastní zdroje podnikatelských subjektů.
7. 12. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2021 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2021 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2021 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Návštěvnost v hotelech - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 9.12.2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Sebevraždy v České republice - 2011 až 2020
Od vzniku samostatné České republiky u nás počet sebevražd klesá, stále je ale nad průměrem EU. Na život si výrazně častěji sahají muži, nejčernějším dnem týdne je z pohledu statistik pondělí. Vůbec největší sebevražednost je v Libereckém kraji.

10. 12.
Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2021
V říjnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 1,5 %, dovozní ceny o 2,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,9 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 7,5 %, dovozní ceny o 9,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,8 %.
10. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 49. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2021
Spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu proti říjnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava, v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a na druhé straně prominutím DPH u cen elektřiny a zemního plynu. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 6,0 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v říjnu.
10. 12.
Indexy spotřebitelských cen - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 12.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 12. Pohyb obyvatelstva - 1. – 3. čtvrtletí 2021
13. 12.
Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. – 3. čtvrtletí 2021
13. 12.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. – 3. čtvrtletí 2021
13. 12.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2021
13. 12.
Cizinci v ČR - 2020
13. 12.
Život cizinců v ČR - 2020
13. 12.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 3. čtvrtletí 2021
13. 12.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2021
14. 12.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2021
14. 12.
Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2021
14. 12.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 43. a 44. kalendářní týden 2021
14. 12.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 43. a 44. kalendářní týden 2021
14. 12.
Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi - 2007-2021
15. 12.
Malý lexikon obcí České republiky - 2021
15. 12.
Informační technologie ve zdravotnictví v České republice - 2020
16. 12.
Indexy cen výrobců - listopad 2021
16. 12.
Indexy cen zemědělských výrobců - listopad 2021
16. 12.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - listopad 2021
16. 12.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - listopad 2021
16. 12.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - listopad 2021
16. 12.
Vývoj ekonomiky České republiky - 3. čtvrtletí 2021
17. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 50. kalendářní týden 2021
17. 12.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 4/2021 (pouze anglicky)
17. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2021
17. 12.
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 4/2021
17. 12.
Základní údaje o termínech voleb a volební účasti - 1990 - 2021
17. 12.
Voliči, účast, hlasy - 1990-2021
17. 12.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - 2021
17. 12.
Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2005-2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10