Newsletter - 49/2022

 

9. prosince 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
5. 12. Statistika&My - prosinec 2022
Tématem posledního letošního vydání je měnící se klima. Jak v Česku prší. Jak se získávají a kde jsou k dispozici klimatologická data. Oteplilo se o třetinu stupně za deset let. Přínášíme i rozhovor s koordinátorem týmu Intersucho Mirkem Trnkou. Emeritní předseda ČSÚ Edvard Outrata se zamýšlí nad provázaností rozhodování a kvalitních dat. Co mají společného Česko a Portugalsko a v čem se liší? V tomto dvojčísle toho najdete mnohem více.
5. 12.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 12.
Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2022
Ve 3. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,1 %, reálně klesla o 9,8 %. Medián mezd činil 34 993 Kč.

5. 12.
Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2022
Ve 3. čtvrtletí 2022 zůstal trh práce napjatý. Průměrná
mzda se meziročně nominálně zvýšila o 6,1 %, avšak v důsledku silného růstu cen reálně klesla o 9,8 %. Ekonomická aktivita zasažena nebyla, míra zaměstnanosti stoupla o 1,1 p.b. a míra nezaměstnanosti klesla o 0,5 p.b., vyčerpával se i rezervoár neaktivních, ale ochotných pracovat.
5. 12.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Indexy tržeb v maloobchodě - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Maloobchod - říjen 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v říjnu snížily reálně o 9,4 %, meziměsíčně klesly o 1,8 %.
6. 12.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Index stavební produkce - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Index stavební produkce - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Bytová výstavba - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Stavební povolení - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Průmysl - říjen 2022
Průmyslová produkce v říjnu meziročně reálně vzrostla o 3,1 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 18,1 %.
7. 12.
Stavebnictví - říjen 2022
Stavební produkce v říjnu reálně meziročně vzrostla o 1,0 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,5 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 11,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 27,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 0,6 % bytů méně.
7. 12.
Index průmyslové produkce - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2022
Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 26,8 mld. Kč, který byl meziročně o 10,0 mld. Kč větší.

7. 12.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Průmysl - měsíční data - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2022 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2022 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2022 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 12.
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2021
Počet příjemců invalidního důchodu v Česku každým rokem mírně klesá, na konci roku 2021 dosahoval 415 tisíc osob. Celkové výdaje na invalidní důchody v roce 2021 činily 52,8 miliardy korun. Vedle toho bylo vyplaceno 2,6 miliardy korun na dávky pro osoby se zdravotním postižením, tedy na příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcku. 

9. 12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 49. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Návštěvnost v hotelech - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 9. 12. 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 43. týden / říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 12.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 43. týden / říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
12. 12. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - říjen 2022
12. 12. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2022
12. 12. Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. – 3. čtvrtletí 2022
12. 12. Pohyb obyvatelstva - 1. – 3. čtvrtletí 2022
12. 12. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. – 3. čtvrtletí 2022
12. 12. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - říjen 2022
12. 12. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - říjen 2022
12. 12. Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2022
12. 12. Indexy spotřebitelských cen - listopad 2022
12. 12. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2022
12. 12. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2021
12. 12. Cizinci v ČR - 2021
12. 12. Život cizinců v ČR - 2021
13. 12. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2022
14. 12. Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2022
15. 12. Produkce, využití a odstranění odpadů - 2021
15. 12. Malý lexikon obcí České republiky - 2022
15. 12. Porodnost a plodnost - 2011–2021
15. 12. Tisková konference:
Porodnost a plodnost v Česku
16. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 50. kalendářní týden 2022
16. 12. Průměrné ceny zemědělských výrobků - listopad 2022
16. 12. Vývoj ekonomiky České republiky - 3. čtvrtletí 2022
16. 12. Indexy cen výrobců - listopad 2022
16. 12. Indexy cen výrobců (měsíčně) - listopad 2022
16. 12. Indexy cen zemědělských výrobců - listopad 2022
16. 12. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - listopad 2022
16. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2022
16. 12. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 4/2022 (pouze anglicky)
16. 12. Voliči, účast, hlasy - 1990 - 2022
16. 12. Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 1996 - 2022
16. 12. Volby do zastupitelstev obcí - 1990 - 2022
16. 12. Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2022
16. 12. Základní údaje o termínech voleb a volební účasti - 1990 - 2022
16. 12. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 4/2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10