Newsletter - 49/2020

 

4. prosince 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
30. 11. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 11.
Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2018 a semidefinitivní výsledky roku 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 11.
Zařízení sociálních služeb podle obcí - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 11.
Výroba vybraných výrobků v průmyslu - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 11.
Statistická ročenka České republiky - 2020
Ročenka obsahuje 32 kapitol, na 808 stránkách se nachází celkem 534 tabulek, z nichž 26 je zcela nových. Od vzniku samostatné České republiky jde již o 28. svazek nepřerušené edice přinášející podrobně zpracované údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce.
1. 12.
Tvorba a užití HDP - 3. čtvrtletí 2020
Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí meziročně o 5,0 %, mezičtvrtletně vzrostl o 6,9 %. Negativní meziroční vývoj HDP byl způsoben poklesem domácí poptávky.
1. 12.
Pracovní místa v ČSÚ - prosinec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 12.
Spotřeba potravin - 2019
Celková spotřeba potravin, včetně potravinových ztrát a odpadů, dosáhla v roce 2019 hodnoty 796,5 kg na obyvatele. Jde o vůbec nejvyšší spotřebu od roku 1993, meziroční nárůst byl 6,9 kg. Soběstační jsme dlouhodobě ve výrobě obilovin, mléka, hovězího masa, cukru a piva.

1. 12.
Počet zemřelých - 43. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 12.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 43. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 12.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 12.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - říjen 2020
Míra zaměstnanosti
15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v říjnu 74,0 % a oproti říjnu 2019 se snížila o 1,2 procentního bodu. 
3. 12.
Digitální ekonomika v číslech - 2020
Firmy a veřejná správa investovaly v loňském roce do ICT vybavení a softwaru 245 miliard korun. Výdaje domácností za ICT vybavení a služby druhý rok v řadě přesáhly hranici sta miliard korun. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT dosáhly 20,5 mld. Kč, V roce 2019 studovalo v České republice ICT obory na vysokých školách 20,6 tisíc osob.
4. 12.
Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2020
Ve 3. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 5,1 %, reálně vzrostla o 1,7 %. Medián mezd činil 31 183 Kč.

4. 12. Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2020
Trh práce se ve 3. čtvrtletí v Česku nalézal v mezidobí rámovaném dvěma velkými vlnami pandemie COVID-19, provázenými karanténními opatřeními. Zatímco objem pracovní doby se vrátil na běžné hodnoty, zaměstnanost klesala, odvětvový vývoj však byl diferencovaný. Průměrná mzda se meziročně nominálně zvýšila o 5,1 %, k tomu však stále značně rostly ceny, takže reálně výdělky vzrostly o 1,7%.
4. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 49. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 12.
Porážky hospodářských zvířat - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 12.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
7. 12. Indexy tržeb v maloobchodě - říjen 2020
7. 12. Maloobchod - říjen 2020
7. 12. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - říjen 2020
7. 12. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2019
7. 12. Služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2020
7. 12. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2020
7. 12. Výroba masa na jatkách - říjen 2020
8. 12. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - říjen 2020
8. 12. Index stavební produkce - říjen 2020
8. 12. Bytová výstavba - říjen 2020
8. 12. Stavební povolení - říjen 2020
8. 12. Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2020
8. 12. Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2020
8. 12. Stavební povolení - říjen 2020
8. 12. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - říjen 2020
8. 12. Průmysl - říjen 2020
8. 12. Stavebnictví - říjen 2020
8. 12. Průmysl - měsíční data - říjen 2020
8. 12. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2020 (revize)
8. 12. Index průmyslové produkce - říjen 2020
8. 12. Index stavební produkce - říjen 2020
8. 12. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2020 (revize)
8. 12. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2020 (revize)
8. 12. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
8. 12. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
9. 12. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - září 2020
9. 12. Návštěvnost v hotelech - říjen 2020
9. 12. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - říjen 2020
10. 12. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - říjen 2020
10. 12. Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2020
10. 12. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2020
10. 12. Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2020
10. 12. Indexy spotřebitelských cen - listopad 2020
10. 12. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - říjen 2020
10. 12. Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2005–2019
10. 12. Statistika&My - listopad–prosinec 2020
11. 12. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2020
11. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 50. kalendářní týden 2020
11. 12. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 11.12.2020
11. 12. Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10