Newsletter - 49/2019

 

6. prosince 2019
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

 

Vydali jsme:

2. 12. Spotřeba potravin - 2018
Spotřeba ovoce v hodnotě čerstvého vzrostla o 4,1 kg (+5,0 %) vlivem vyšší spotřeby ovoce mírného pásma – o 2,8 kg (+5,9 %), zejména jablek, hrušek a švestek. U jižního ovoce došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby o 1,3 kg (+3,8 %), a to především díky vyšší spotřebě citrónů a grapefruitů, pomerančů a mandarinek, banánů a ostatního jižního ovoce.

4. 12.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

4. 12.
Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2019
Ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, reálně se zvýšila o 4,0 %. Medián mezd činil 29 549 Kč.

4. 12.
Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2019
Ukazatele českého trhu práce se letos příliš nemění. Míra n
ezaměstnanosti setrvává na evropsky nejnižší úrovni 2,2 %, 3. čtvrtletí přineslo též udržení míry zaměstnanosti na vysoké úrovni 75,2 %. Růst nominální průměrné mzdy o 6,9 % byl výsledkem kompromisu finančních možností podniků a jejich přetrvávající vysoké poptávky po pracovní síle. Dvě pětiny mzdového nárůstu pohltila inflace.
5. 12.
Porážky hospodářských zvířat - říjen 2019
Údaje o porážkách hospodářských zvířat za referenční měsíc a od počátku roku v členění podle druhů (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež) a krajů (kromě drůbeže). Počty poražených zvířat (kromě drůbeže), celková a průměrná živá hmotnost, celková a průměrná jatečná hmotnost a produkce masa.

5. 12.
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2018
V roce 2018 podpořil český stát prostřednictvím státního rozpočtu výzkumné a vývojové činnosti částkou 33,4 mld. Kč.
5. 12.
Výroba masa na jatkách - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 12.
Maloobchod - říjen 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu zvýšily reálně o 4,6 %, bez očištění o 3,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly.
6. 12.
Služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 12.
Indexy tržeb v maloobchodě - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 12.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 12.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

 

Připravujeme:

9.12. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - říjen 2019
9.12. Návštěvnost v hotelech - říjen 2019

9.12. Průmysl - říjen 2019

9.12. Stavebnictví - říjen 2019

9.12. Průmysl - měsíční data - říjen 2019

9.12. Index stavební produkce - říjen 2019

9.12. Stavební povolení - říjen 2019

9.12. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - září 2019

9.12. Bytová výstavba - říjen 2019

9.12. Zahraniční obchod - říjen 2019

9.12. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - říjen 2019

9.12. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - říjen 2019

9.12. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - říjen 2019

9.12. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019 (revize)

9.12. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2019 (revize)

9.12. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019 (revize 1)

9.12. Stavební povolení - říjen 2019

9.12. Index stavební produkce - říjen 2019

9.12. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - říjen 2019

9.12. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - říjen 2019

10.12. Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2019

10.12. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2019

10.12. Digitální ekonomika v číslech - 2019

10.12. Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2005 - 2018

10.12. Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2019

10.12. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - říjen 2019

11.12. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2019

11.12. Cizinci v ČR - 2019

12.12. Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2019

12.12. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. - 3. čtvrtletí 2019

12.12. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2019

12.12. Česká republika v číslech - 2019

12.12. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 12. 12. 2019

12.12. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - říjen 2019

13.12. Malý lexikon obcí České republiky - 2019

13.12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2019

13.12. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2019

13.12. Index průmyslové produkce - říjen 2019

 

Informace ze světa:

2. 12. Statistics Netherlands: Přibývá nespokojených zákazníků internetových obchodů
5. 12. Eurostat:
Jak často navštěvujete zubaře?
5. 12. Statistics Norway:
Otcovská dovolená je stále oblíbenější

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ

tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10