Newsletter - 49/2018

 

7. prosince 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
4. 12. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 12.
Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2018
Ve 3. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,5 %, reálně se zvýšila o 6,0 %. Medián mezd činil 27 719 Kč.

4. 12.
Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2018
Muži mají značně vyšší mzdovou úroveň, propast mezi středními výdělky podle pohlaví (tzv. gender pay gap) činila 15,5 %, neboť ve 3. čtvrtletí 2018 byl mediánová mzda žen 25 206 Kč, zatímco u mužů byla 29 842 Kč. Zároveň byly mzdy mužů rozprostřené v podstatně větší šíři, zejména oblast vysokých výdělků byla u mužů neporovnatelně vyšší než u žen: muži měli horní decil 55 275 Kč, ženy pouze 42 664 Kč. U nízkých výdělků se rozdíl projevil mnohem méně, dolní decil měli muži 14 928 Kč, ženy pak 13 647 Kč.

4. 12.
Spotřeba potravin - 2017
V loňském roce byla zaznamenána rekordní spotřeba drůbežího masa, a to 27,3 kg na obyvatele. Je to o 1,8 % více než v roce 2016. Rostlinných tuků a olejů jsme pak zkonzumovali nejvíce od roku 1948.
5. 12.
Porážky hospodářských zvířat - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 12.
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 12.
Statistika&My– č. 11-12/2018
Vyšlo poslední letošní vydání časopisu Statistika&My, jehož hlavním tématem je tentokrát životní prostředí. Není to náhodné – Český statistický úřad sleduje statistiku životního prostředí právě 25 let!
Kromě toho na vás čekají další informace o chystaném sběru tzv. scanner dat od obchodních řetězců, článek o nákupech Čechů na zahraničních e-shopech či příspěvek o odměňování zdravotníků v posledních pěti letech.
6. 12. Maloobchod - říjen 2018
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu zvýšily reálně o 5,2 %, bez očištění o 6,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,0 %.
6. 12.
Služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Indexy tržeb v maloobchodě - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 12.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - říjen 2018
Publikace o zahraničním obchodě České republiky v říjnu 2018.

7. 12.
Průmysl - říjen 2018
Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %, bez očištění byla vyšší o 6,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 12,3 %.
7. 12.
Stavebnictví - říjen 2018
Stavební produkce v říjnu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 9,0 %, bez očištění se zvýšila o 10,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 1,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 1,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 55,6 % bytů více.
7. 12.
Průmysl - měsíční data - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Index stavební produkce - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Stavební povolení - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Bytová výstavba - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2018 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2018 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí – říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad
7. 12.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 12.
Zahraniční obchod - říjen 2018
Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 5,7 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč nižší.

Připravujeme:
10. 12. Návštěvnost v hotelech - říjen 2018
10. 12. Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2018
10. 12. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2018
11. 12. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2018
11. 12. Život cizinců v ČR - 2018
11. 12. Cizinci v ČR - 2018
11. 12. Vnitřní stěhování v ČR - 2005 až 2017
11. 12. Česká republika od roku 1989 v číslech - 2017
12. 12. Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2018
12. 12. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. - 3. čtvrtletí 2018
12. 12. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2018
12. 12. Česká republika v číslech - 2018
14. 12. Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2018
14. 12. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 3. čtvrtletí 2018
14. 12. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 3. čtvrtletí 2018
14. 12. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 3. čtvrtletí 2018
14. 12. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 3. čtvrtletí 2018
14. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2018
14. 12. Malý lexikon obcí České republiky - 2018
14. 12. Informační ekonomika v číslech (anglicky) - 2018 (pouze anglicky)
14. 12. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2018

Informace ze světa:
4. 12. Eurostat: Rumunské domácnosti dají za jídlo více než čtvrtinu svého příjmu, české osminu
5. 12. FAO: Míra znečištění půdy se stále zvyšuje
6. 12. Eurostat: Branami evropských letišť poprvé prošlo více než jedna miliarda cestujících

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10