Newsletter - 48/2018

 

30. listopadu 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
26. 11. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 11.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 11.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - září 2018
Vývozní ceny
se v září snížily o 0,1 %, dovozní ceny klesly o 0,1 % a směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,0 %.
26. 11.
Konjunkturální průzkum - listopad 2018
Celková důvěra v ekonomiku se mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem, oproti říjnu mírně poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 99,3. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,5 bodu na hodnotu 97,8. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 5,1 bodu na hodnotu 106,9. Ve srovnání s listopadem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů vyšší, indikátor důvěry spotřebitelů je nižší.
26. 11.
Indexy cen průmyslových výrobců - říjen 2018
Ceny průmyslových výrobců byly ve srovnání s předchozím měsícem vyšší o 0,7 %.

26. 11.
Konjunkturální průzkumy - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 11.
Informační ekonomika v číslech - 2018
Informace o ICT obornících, investicích a výdajích v ICT, výzkumu a vývoji v ICT, zahraničním obchodě s ICT a nechybí ani hlavní ekonomické ukazatele mapující podniky s převažující ekonomickou činností v oblasti ICT.

28. 11.
Statistická ročenka České republiky - 2018
Souhrnné informace z mnoha odvětví a oblastí života naší země a nás, jejích obyvatel, v uplynulém roce.  Pro ekonomický vývoj v roce 2017 byl příznačný zejména silný hospodářský růst. Rok 2017 tak byl specifický i rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti a nebývale vysokou úrovní ekonomické participace obyvatelstva. Tak jako každý rok přináší Statistická ročenka i několik novinek, a to zejména v podobě zařazení nových tabulek v některých kapitolách.
28. 11.
Projekce obyvatelstva České republiky – 2018–2100
V roce 2101 bude mít Česká republika 10,527 milionu obyvatel a téměř 30 % z nich budou senioři ve věku 65 a více let. Průměrný věk se zvýší ze současných 42,2 na 47,4 roku. Počet zemřelých bude pravidelně převyšovat počet živě narozených dětí a poměr osob v ekonomicky aktivním věku a v kategoriích 0–19 a 65 a více let bude takřka vyrovnaný.
30. 11.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - říjen 2018
30. 11.
Statistika&My - listopad/prosinec 2018
30. 11.
Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2016 a semidefinitivní výsledky roku 2017
30. 11.
Úplné náklady práce - 2017
30. 11.
Tvorba a užití HDP - 3. čtvrtletí 2018
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 2,4 %. Hlavními faktory růstu české ekonomiky byly tvorba hrubého fixního kapitálu a výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí.

30. 11.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 11.
Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech – 2005–2015 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 11.
Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě – 2005–2015 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 11.
Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb – 2005–2015 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
4. 12. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 3. čtvrtletí 2018
4. 12. Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2018
4. 12. Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2018
4. 12. Spotřeba potravin - 2017
5. 12. Porážky hospodářských zvířat - říjen 2018
5. 12. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2017
6. 12. Maloobchod - říjen 2018
6. 12. Služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2018
6. 12. Indexy tržeb v maloobchodě - říjen 2018
6. 12. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2018
6. 12. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - říjen 2018
7. 12. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - říjen 2018
7. 12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 49. kalendářní týden 2018
7. 12. Průmysl - říjen 2018
7. 12. Stavebnictví - říjen 2018
7. 12. Průmysl - měsíční data - říjen 2018
7. 12. Index stavební produkce - říjen 2018
7. 12. Stavební povolení - říjen 2018
7. 12. Bytová výstavba - říjen 2018
7. 12. Zahraniční obchod - říjen 2018
7. 12. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - říjen 2018
7. 12. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - říjen 2018
7. 12. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - říjen 2018
7. 12. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2018 (revize)
7. 12. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2018 (revize)
7. 12. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - říjen 2018

Informace ze světa:
27. 11. Eurostat: Že energie stále zdražují? Ano, ale ne v celé EU
28. 11. Eurostat: Turistika mezi EU a střední a jižní Amerikou – nejoblíbenější je Mexiko
28. 11. Statistics Netherlands: Stabilitu partnerství ovlivňuje původ partnerů

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10