Newsletter - 47/2018

 

23. listopadu 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
19. 11. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018
V roce 2018 jsou k internetu připojeny již čtyři pětiny českých domácností (81%) a podobný podíl jich má i počítač (78 %). Největší nárůst byl zaznamenán v používání tabletu. Přibývá uživatelů, kteří k internetu přistupují prostřednictvím mobilního telefonu.

19. 11.
Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 11. Tisková konference:
Češi on-line
Díky rozmachu chytrých telefonů rapidně přibývá uživatelů, kteří používají telefon k přístupu na internet. Zatímco v roce 2010 se z mobilního telefonu připojovala na internet 4 % osob, v roce 2018 je to již 58 %. Přitom čtyři z pěti takových osob si platí mobilní data.
23. 11.
Demografická příručka - 2017
Publikace shrnuje údaje o populačních procesech a demografické struktuře obyvatelstva na území České republiky v dlouhodobých časových řadách. Součástí publikace jsou rovněž vybraná data ze sčítání lidu, domů a bytů v časových řadách a mezinárodní srovnání.

Připravujeme:
26. 11. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - listopad 2018
26. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - říjen 2018
26. 11. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - září 2018
26. 11. Konjunkturální průzkum - listopad 2018
26. 11. Indexy cen průmyslových výrobců - říjen 2018
26. 11. Konjunkturální průzkumy - listopad 2018
27. 11. Informační ekonomika v číslech - 2018
28. 11. Tisková konference:
Česká republika v roce 2100
28. 11. Statistická ročenka České republiky - 2018
28. 11. Projekce obyvatelstva České republiky - 2018 - 2100
30. 11. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - říjen 2018
30. 11. Statistika&My - listopad/prosinec 2018
30. 11. Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2016 a semidefinitivní výsledky roku 2017
30. 11. Úplné náklady práce - 2017
30. 11. Tvorba a užití HDP - 3. čtvrtletí 2018
30. 11. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2018
30. 11. Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech – 2005–2015 (revize)
30. 11. Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě – 2005–2015 (revize)
30. 11. Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb – 2005–2015 (revize) 


Informace ze světa:
21. 11. Eurostat: Jen 11 % uživatelů chytrých TV na nich sleduje pořady z internetu
21. 11. Statistics Poland: Demografická ročenka 2017
22. 11. Eurostat: Rakovina je příčinou úmrtí čtvrtiny obyvatel EU, ve Slovinsku dokonce třetiny

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10