Newsletter - 46/2020

 

13. listopadu 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
9. 11. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2020
Ve třetím čtvrtletí se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 20,7 % a počet přenocování poklesl o 16,8 %. Letní sezóna přinesla oživení poptávky po ubytování, ale pouze z řad domácích hostů, cizinci stále chyběli.

9. 11.
Návštěvnost v hotelech - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Služby - 3. čtvrtletí 2020
Ve 3. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 12,0 %, bez očištění o 12,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 8,3 %.
9. 11.
Indexy tržeb v maloobchodě - září 2020 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Služby - měsíční indexy tržeb - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11. Tisková zpráva:
Zapojte se do mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát
Začalo národní kolo soutěže o nejlepší statistický plakát. Soutěž je určena 2-5členným týmům žáků druhého stupně základních škol, studentů středních škol a bakalářských programů vysokých škol ve třech kategoriích. Tématem letošního ročníku je životní prostředí, biologie nebo udržitelný rozvoj.

10. 11.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2020
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv, který byl částečně kompenzován poklesem cen v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v září.
10. 11.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2020
Ceny vývozu se ve 3. čtvrtletí 2020 proti 2. čtvrtletí 2020 snížily o 2,2 %, ceny dovozu o 2,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně ceny vývozu ve 3. čtvrtletí rostly o 0,5 %, ceny dovozu se snížily o 1,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %.

10. 11.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Indexy cen vývozu a dovozu - září 2020
V září 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny klesly o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,2 %.
10. 11.
Indexy spotřebitelských cen - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Počet zemřelých - 39. kalendářní týden 2020
10. 11.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 39. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 11.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 11.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 11.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 46. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 11.
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2019
V roce 2019 pobíralo v České republice 643 tis. obyvatel předčasný starobní důchod, což je téměř 27 % ze všech starobních důchodců. Mezi nově přiznanými důchody tvořily loni ty předčasné dokonce 29 %.
Odložený odchod do důchodu naopak využilo pouze 0,8 % ze všech nových důchodců.
13. 11.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
16. 11. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2020
16. 11. Indexy cen výrobců (měsíčně) - říjen 2020
16. 11. Průměrné ceny zemědělských výrobků - říjen 2020
16. 11. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 3. čtvrtletí 2020
16. 11. Indexy cen zemědělských výrobců - říjen 2020
16. 11. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - říjen 2020
16. 11. Indexy cen výrobců - říjen 2020
16. 11. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100) - 3. čtvrtletí 2020
16. 11. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2010 až 2019
16. 11. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech - 2006-2019
16. 11. Správní obvody obcí s rozšířenou působností - 2019
16. 11. Úplné náklady práce - 2019
18. 11. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - září 2020
18. 11. Počet zemřelých - 40. kalendářní týden 2020
18. 11. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 40. kalendářní týden 2020
20. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 47. kalendářní týden 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10