Newsletter - 46/2019

 

15. listopadu 2019
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

 

Vydali jsme:
11. 11.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

11. 11.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,5 %. Tento vývoj ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 2,7 %.
11. 11.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

11. 11.
Indexy cen vývozu a dovozu - září 2019
V září 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,6 %.
11. 11.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

11. 11.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2019
Kurzový vliv meziročně ve 3. čtvrtletí 2019 způsobil růst indexu vývozních cen a zmírnil pokles cen dovozních. Vývozní ceny meziročně rostly, zatímco dovozní ceny klesaly, proto směnné relace dosáhly pozitivních hodnot. S vyloučením kurzového vlivu byly směnné relace také pozitivní
.
11. 11.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

11. 11.
Statistika&My – č. 10–11/2019
Tématem dvojčísla je sčítání lidu. Sčítání 2021 bude moderní a jednodušší. Co přinesla minulá sčítání. Obyvatelstvo se u nás sčítá čtvrt tisíciletí. Rozhovory s Petrem Pithartem a Edvardem Outratou. Statistika v době brexitu. Nejoblíbenější dětská jména. Od boje o zrno k největším zemědělským podnikům v EU i ekofarmám. Cizinci z pohledu demografických charakteristik. I potraviny se kupují kliknutím.
12. 11.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

12. 11.
Index průmyslové produkce - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

13. 11.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

14. 11.
Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

14. 11.
Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2019
Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,5 %.
15. 11.
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2018
V roce 2018 vydal český stát na dávky pěstounské péče 3,8 mld. Kč, meziročně tak došlo  ke zvýšení o 852 mil. Kč. Dávky zahrnují příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a při ukončení pěstounské péče a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. V náhradní rodinné péči vyrůstalo 19,6 tis. dětí.

15. 11.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

 

Připravujeme:
18. 11. Průměrné ceny zemědělských výrobků - říjen 2019

18. 11. Indexy cen zemědělských výrobců - říjen 2019

18. 11. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - říjen 2019

18. 11. Indexy cen výrobců - říjen 2019

18. 11. Indexy cen výrobců (měsíčně) - říjen 2019

18. 11. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2019

18. 11. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 3. čtvrtletí 2019

18. 11. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - září 2019

19. 11. Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 3. čtvrtletí 2019

19. 11. Indexy spotřebitelských cen - říjen 2019

20. 11. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech - 2006-2018

20. 11. Úplné náklady práce - 2018

20. 11. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2009 až 2018

22. 11. Demografická příručka - 2018

 

Informace ze světa:
12. 11. FAO:
V Latinské Americe a v Karibiku vzrostl podíl podvyživených i obézních
12. 11. Statistics New Zealand:
Cena avokáda je nejnižší za poslední tři roky
14. 11. Eurostat:
Nejvyšší míra úmrtnosti na cukrovku je v Portugalsku. I v Česku je vysoká
 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.
 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.
 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .
 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10